facebook

Införandet av 5G strider mot Europakonventionen och andra Internationella konventioner om mänskliga rättigheter!

Att göra storskaliga 5G-experiment i miljöer, där en icke medveten befolkning påtvingat och utan godkännande utsätts för cancerklassad och hälsoskadlig strålning, vars totala konsekvenser är outredda är oacceptabelt och strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

I olika konventioner fastslås bland annat att inga försök/experiment på människor får startas utan godkännande av etisk nämnd samt utan informerat samtycke/godkännande av de som ingår i försöket, i detta fall Sveriges medborgare.

 

Införandet av 5G strider även mot Miljöbalken

Miljöbalken (MB) 2 kap 9 §: Kan en verksamhet befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön får verksamheten bedrivas endast om det finns särskilda skäl. En verksamhet får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt. Vad som sägs ovan gäller dock inte om regeringen har tillåtit verksamheten.

Miljöbalken (MB) 2 kap 10 §: Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna… Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet.

Om det finns skäl att anta olägenheter ska försiktighetsmått vidtas enligt MB 2 kap 3 §. Likaså gäller, enligt MB, 2 kap 2§, att verksamhetsutövaren ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Engagera dig!

Vi behöver hjälpas åt med att kontakta politiker, media, osv

Gå med i Facebook-gruppen HÄR>>

I Kärlek och Omtanke,

Zoë

5 Kommentarer

 1. Emma Jonsson

  Varför inte slå Er ihop med dom 5G grupper som redan finns på svenska så blir effekten större?
  Ni administratörer kan väl höra av Er till varandra och slå Era kloka huvuden ihop? Just nu finns det i alla fall 3 stora grupper som jobbar för samma sak 🤔

  Svara
  • Anette Zoeland

   Ja vi har samarbetat med en av dem och vi kunde göra mera tillsammans med StrålningsUpproret (som är en relativ ny grupp) och vi stöttar deras aktioner också. Vi skall kika på vad vi mera kan göra. Vi gör alla detta på vår fritid så ta gärna det i beaktandet. Vill du hjälpa till som admin så hör gärna av dig. Allt gott!

   Svara
 2. Vide

  Enhet är emot 5G! Rösta på dem…

  Svara
 3. Marie-Louise

  Jag blir inte klok på vem man borde rösta på ?

  Svara
  • Juhannus Lövenhed

   Man kan börja med att bli medlem i Riksföreningen för Metabol Hälsa. Därefter kan man starta ett parti som arbetar för att alternativa behandlingsformer tillgängliggörs för kroniskt sjuka. Mikrovågsstrålning är en av faktorerna som orsakar sjukdom i denna tid. Apotekens medesiner måste stoppas och zonterapi välkomnas som alternativ i de fall som detta har positiv effekt för sjuka. Lyssna på LARS BERN och OLLE JOHANSSON.

   Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv

Om Zoë

Zoë, känd från TV-succén “Livet på andra sidan”, är en av Sveriges mest aktiva spirituella ledare just nu. Hon har tagit fram unika koncept som Be an Attractive Magnet™ och Nordic Light Healing™, och leder framgångsrikt andra människor i att hitta sin inre kraft för att kunna stråla fullt ut. Allt Zoë gör utgår ifrån hjärtat och det är hennes starka och ljusa utstrålning som gör henne unik att uppleva.