Här följer allmän information om Tribunalen samt åtal och domar.

I nästa blogginlägg ger jag min syn på detta, utifrån ett Uppstignings- och energiperspektiv. Jag reflekterar kring de frågor och funderingar som många verkar ha.

OBS! Varken jag, mina assistenter eller de som intervjuat domaren Michael Zazzio har möjlighet att svara på några juridiska frågor!

Jag ber dig därför följa utvecklingen i kommande intervjuer och information som går ut kring detta i olika kanaler.

Följande information är tagen bl a från Pressmeddelandet från den 3 dec 2020.

Den internationella Tribunalen, NATURAL AND COMMON LAW TRIBUNAL FOR PUBLIC HEALTH AND JUSTICE, har utifrån Romstadgan åtalat och dömt alla de fem nordiska statsministrar (som satt som statsministrar i maj 2018) och som beslutade om implementering av 5G.

Domen avgjordes den 30 november 2020. Var och en av statsministrarna har tilldömts 10 års fängelse. Baserat på Romstadgan förbjöds även covid-vaccin samt införda covid-restriktioner. Alla vacciner förbjöds, all 5G samt aspartam.

Lite bakgrundsinformation till Tribunalen.

Den internationellt kände domaren Alfred Lambremont Webre som i flera decennier har arbetat som domare i betydelsefulla mål i internationell krigsrätt har tagit initiativ till denna Tribunal.

Domstolen består av 31 domare. Domarna kommer från USA, Kanada, Uruguay, Storbritannien, Australien, Indien och Sverige. Tribunalen baseras på den så kallade Romstadgan [Rome Statute of the International Criminal Court].

De fyra typer av brott som Romstadgan reglerar är massmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott samt aggressionshandlingar. Romstadgan gäller för alla världens regeringar, politiker, organisationer, föreningar, företag.

Romstadgan har skrivits under av 118 länder, däribland återfinns Sverige, de övriga nordiska länderna och i stort sett alla europeiska länder. I Oceanien, Sydamerika, Nordamerika, Asien och Afrika finns det en mängd länder som har skrivit under Romstadgan.

Romstadgan står över alla nationella lagar och står även över konventionerna om de mänskliga rättigheterna, varför de skyldiga kan åtalas och dömas till döden eller till mycket långvariga fängelsestraff.

Det speciella med Romstadgan är att både politiker, myndighetsutövare och sjukvårdspersonal kan dömas utifrån denna stadga – de individer som inte kan ställas till svars vid ett nationellt domstolsförfarande. Det enda som behövs för att utifrån Romstadgan väcka ett åtal och få de skyldiga fällda är att det finns bevis om att deras beslut eller handlingar har medfört skada eller dödsfall, i synnerhet om det har föranletts av tvångslagar eller andra tvångsåtgärder.

En stat, dess företrädare och beslutsfattare med flera får inte fatta beslut som skadar eller dödar befolkningen eller en del av befolkningen.

Intervjuer

Brott mot mänskliga rättigheter med Michael Zazzio Del 1 

Internationell tribunal har förbjudit vaccin, 5G och sociala kontrollmetoder

Q&A med Michael Zazzio Del 1/2

Q&A med Michael Zazzio Del 2/2

Folktribunal fäller världsledare för brott mot mänskligheten – Newsvoice

Tribunal Judges Panel with Laura Eisenhower

Domare från tribunalen som dömt de ansvariga för implementering av 5G, Vaccin och sociala kontrollmetoder.

Det fullständiga åtalet

Här kan du läsa hela åtalet där bl a de fem nordiska statsministrarna åtalas per maj 2018, ICNIRP och mobilindustrin. Även läkemedelsindustrin och vaccintillverkarna står åtalade, liksom en mängd statsöverhuvuden runtom i världen.

Pressmeddelande den 3 december 2020

”De nordiska statsministrarna är dömda till 10 års fängelse för beslut om 5G”Elon Musk, Gates, Soros m fl är dömda. Alla vacciner är förbjudna och flera domar har fällts.

Domar

De domar som fastslogs den 30 november 2020 läggs ut inom kort på denna sida: www.peaceinspace.org

Sammanställt av Zoë den 9 december 2020.

1 kommentar

  1. Anita Bengtsson

    Fantastiska nyheter.
    Hoppas bara att man inte börjar massvaccinera och eller tvångsvaccinera människor innan vaccinet blivit förbjudet🙏

Trackbacks/Pingbacks

  1. Om du får en inbjudan att vaccinera dig | corneliadahlberg - […] som nu återstår att hoppas på är den internationella tribunalen med den redan fällda domen mot våra styrande […]

Arkiv

Om Zoë

Zoë, känd från TV-succén “Livet på andra sidan”, är en av Sveriges mest aktiva spirituella ledare just nu. Hon har tagit fram unika koncept som Be an Attractive Magnet™ och Nordic Light Healing™, och leder framgångsrikt andra människor i att hitta sin inre kraft för att kunna stråla fullt ut. Allt Zoë gör utgår ifrån hjärtat och det är hennes starka och ljusa utstrålning som gör henne unik att uppleva.