Känner du lugnet?

Kan du känna lugnet inuti dig?

Känner du den djupa inre friden i kroppen?

Kan du vila i känslan av att du är hållen i ditt liv, oavsett vad som händer?

Kan du känna den avslappnade vilan där du är totalt hållen av Alltet?

Vi är infödda i upplevelsen av separation, för att vi har valt den upplevelsen.

Vi har valt att känna oss separerade från Gud. I känslan av att vara frånskild sitt ursprung skapas en stark rädsla…

”Det finns ingen som tar hand om mig. Jag får klara mig själv. Jag är ensam. Jag får ingen hjälp. Jag är utelämnad.”

Det är denna djupa rädsla som många möter i allt som sker just nu.

Det är detta kontrakt – separationskontraktet – som vi har en möjlighet att lösa upp kollektivt.

Vi har ingått i flera kollektiva kontrakt för att få ut det mesta av upplevelsen av den här världen. Men, vi kunde nog inte föreställa oss hur utmanande det skulle vara för oss att leva ett liv utan en tydlig kontakt med Gud.

Men, oj, vad vi växer som själar…i denna upplevelse av separation från Källan.

Vi klev in i den här inkarnationen med ett kontrakt som sa att vi alla är dödliga.

Det är vad jag kallar för ”dödlighetskontraktet” och egentligen är det detsamma som ”separationskontraktet”, de hör ihop.

Vi har en grundläggande programmering som gäller för ”livet på jorden”, att vi lever här och nu, men att vi sedan försvinner.

Många människor har kanske intellektuellt förstått att de lever vidare, att själen vandrar runt till andra dimensioner och in i andra kroppar, i andra solsystem, och lever fysiskt och icke-fysiskt på andra platser. Men, att förstå det med huvudet är en sak, och att verkligen känna det i kroppen, med sin själ, är något helt annat.

Jag minns en regression jag gjorde ca 2006, där jag fick uppleva min egen död, under en hypnos. Jag gick tillbaka till ett tidigare liv där jag gick bort alldeles för ung och jag fick uppleva känslan då själen lämnade kroppen, under hypnosen.

Min upplevelse av det var att jag fortfarande ”levde” men som en energi.

Jaget, som energi, som själ, fanns fortfarande precis som vanligt, men var inte bunden till kroppen.

Jag såg mig själv ovanifrån och jag såg min döda kropp nere på jorden. Det var en väldigt stark upplevelse av att jag inte är min kropp, utan jag är min själ.

I den upplevelsen förstod jag på ett djupt plan att vi alla är odödliga. Jag hade länge vetat om det i mitt sinne. Det hade varit min övertygelse sen barnsben.

Men, att få uppleva det med hela mitt väsen, och verkligen känna att jag fortsätter att finnas, ändrade mycket i min inställning i livet. En viss del av mina grundläggande rädslor kunde på så sätt läkas ut.

Det är just i kontakten och framförallt i upplevelsen av en djup kontakt med sin odödlighet som lugnet kan etablera sig i kroppen.

Nästa steg i att utveckla en stark tillit och ett djupt lugn i allt som sker just nu, är att leva i en stadig kontakt med Källan.

Att ha förankrat det gudomliga ljuset och den ljuva ovillkorliga kärleken i våra kroppar, i våra hjärtan, ger oss en 100% tro och tillit till att ”Allt blir bra!”.

Denna stabila känsla i kroppen leder dig in på den ljusa och glädjefyllda tidslinjen, som skapar Den Nya Jorden.

Det jag har lärt mig och arbetat med under alla år, i mitt manifesteringsarbete, är att skapa och etablera olika energitillstånd, som sedan i nästa steg skapar det jag vill uppleva i mitt liv. Detta fungerar både på ett individuellt plan och ett kollektivt plan.

Detta är bortom ”Tankens kraft”.

Detta är de upplevelsetillstånd, de känslor, som alstrar energi och som du ser till att fylla hela dig med.

Du blir energin för ”tillit”.

Du blir energin för att ”släppa taget”.

Du låter frekvensen för pengar fylla varenda cell i din kropp, så att du ÄR pengar och du ÄR överflöd. Och på så sätt skapas det.

Så, genom att skapa ett tillstånd av djup tillit i din kropp, håller du dig på den väg som för dig till den ljusa tidsera vi nu skapar tillsammans.

Du ser den nya världen tydligt i horisonten framför dig. Målet är klart och din känsla av lugn för dig dit.

Det är tilliten som för dig till målet. Tilliten är ditt ”färdmedel”. Och, trots att du ännu inte ser det önskade resultatet så ser du till att färdas tillsammans med tilliten. Det ger dig en skön avslappnad känsla av att vara hållen.

Du är hållen av Gud. Det är det gudomliga, Källan, som bär dig i sin famn till det nya. Gud i dig leder dig hem till sig själv, till dig själv.

Det enda du behöver göra är att lita på processen, slappna av och tillåta dig själv att bli buren under resans gång.

När vi inte ser vårt önskade resultat på en gång, prövas vår tillit till Gud.

Tålamodet stärks i tidsfördröjningen, och vi får öva oss i att känna tillit, trots att förändringen ännu inte har skett på ett synligt sätt.

Tålamodet och tilliten är bron över till det nya. Det är din koppling till den nya världen.

Du litar på Universum, på Gud, på Källan, på att allt som sker i vår tid leder dig dit, och du litar på dig själv och din egen förmåga att klara av det du har företagit dig. Så att du kan leda dig själv dit.

Var det någon aspekt av det jag nyss skrev som du inte känner att du litar på? Då ger det dig en indikation på att du har en blockering som du behöver lösa upp.

Det viktigaste i att utveckla det här djupa lugnet och den stadiga tilliten är att överbrygga separationen.

Detta var någonting vi jobbade intensivt med under två 21-dagars healing-omgångar med temat Djup Tillit och Sammansmältning med Kärleksenergin.

Upplevelsen av separation är någonting som vi har gått med på att uppleva, genom att skriva på det kollektiva separationskontraktet.

Vi har under tusentals år upplevt oss separerade från vårat ursprung, från Källan eller Gud.

Att uppleva den djupa smärtan det innebär har vi alla fått smaka på, och vi kan alla känna igen oss i att söka kärleken, på olika sätt. Framförallt att söka en Kärlekspartner.

Så alla sena kvällar på tjejträffar, kanske fällandes en tår eller två…, allt killsnack, eller tjejsnack, vi ägnat oss åt är egentligen en djup längtan efter Den Stora Kärleken som finns i vårat gemensamma gudomliga ursprung.

Alla beroenden, som alkohol, socker, spel osv, visar tydligt de försök att fylla det upplevda eviga tomrum som separationen från Gud skapat. Vi delar alla samma starka längtan hem till vårat egentliga ursprung i Kärleken.

Vi är nu här för att överbrygga separationen. Vi är här för att smälta samman igen med vårat gudomliga ursprung, i våra kroppar.

Vi är klara med separationskontraktet, och vi kan nu smälta samman med Källan, och föra ner himlen till jorden.

Vi för ner ljuset och kärleken genom våra kroppar, och etablerar ett helt nytt tillstånd, som skapar en helt ny värld. Vi återskapar och överbryggar separationen genom upplevelsen av Gud i oss.

Sammansmältningen med Gud sker i fullständig närvaro i nuet. Det sker i fullständig närvaro i din kropp, i ditt hjärta. Sammansmältningen sker när du släpper taget om att inte vara tillräcklig eller värdig, att du skulle bära skuld, att du är fel… För när du öppnar upp dig och tillåter Guds ljus sippra in i ditt hjärta igen, kan sammansmältningen fullbordas.

Ljuset och Kärleken har alltid funnits här för och i dig, så det enda du behöver göra är att ta emot det och öppna upp för det, i dig.

Den djupa tilliten, sammansmältningen med Källan och att ta emot i tacksamhet, är delar som vi arbetar djupgående med under Intensivkursen i Be an Attractive Magnet™.

För integrerar du dessa delar i ditt manifesterande lyfter du Lagen om Attraktion till helt nya nivåer!

Det är självklart ingen slump att vi släpper Intensivkursen i Be an Attractive Magnet™ och Intensivkursen i Soul Vibration Marketing™ nu i höst.

Jag inbjuder dig till att utforska detta tillsammans med mig och en grupp härliga och högvibrerande själar.

Ta del av första föreläsningen i Intensivkursen i Be an Attractive Magnet™ helt GRATIS >>HÄR

Få 5 framgångsnycklar till enkel och kraftfull marknadsföring i en GRATIS föreläsning i Soul Vibration Marketing™

Jag rekommenderar dig även att göra övningarna i Toolbox 3 – skivan – Släpp taget i tillit och ta emot i tacksamhet.

I videon nedan reflekterar jag mera kring att tilliten och tålamodet är bron över till det nya.

Känn det djupa lugnet i att tilliten och tålamodet för dig framåt!

I Kärlek,
Zoë

Arkiv

Om Zoë

Zoë, känd från TV-succén “Livet på andra sidan”, är en av Sveriges mest aktiva spirituella ledare just nu. Hon har tagit fram unika koncept som Be an Attractive Magnet™ och Nordic Light Healing™, och leder framgångsrikt andra människor i att hitta sin inre kraft för att kunna stråla fullt ut. Allt Zoë gör utgår ifrån hjärtat och det är hennes starka och ljusa utstrålning som gör henne unik att uppleva.

2 Kommentarer

  1. Maria

    Jag hoppas det kommer cd skivor på att leva och känna tillit på djupare nivå. Det verkar både intressant och nödvändigt. Jag tycker om att lyssna på din röst, den är mjuk och ger en tillåtande känsla. Härligt att höra dina egna erfarenheter av tillit och annat i livet som hänt dig. Kan du säga något om Sveriges utveckling? Vad står Svea inför? Jag vet att saker kan förändras fort men som jag förstår, så har även jorden sin ” karma” . Allt gott!// Maria

    Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *