facebook

Gratis eKurs – Lär dig om attraktionlagen!

Få en gratis introduktion till alla delarna i Be an Attractive Magnet™. Du får 6st kursbrev via mail med information, videos, inspiration, övningar, tips och tricks.

Be an Attractive Magnet™

Lyft lagen om attraktion till en mästares nivå med magiska energitekniker!

 

Lagen om Attraktion

För att kunna skapa dig det liv som du vill ha kan du medvetet arbeta med Lagen om Attraktion, som är en Universell grundlag. Zoë förklara mera i videon.

LÄS MER...

Lagen innebär att lika dras till lika, och baserar sig på att allting har en specifik frekvens eller vibration, vare sig det är en sak, en händelse, en situation, en människa etc.

Så, de med lika vibration dras till varandra, vilket innebär att om du själv vibrerar med frekvensen hos det du vill dra till dig, kan du med lätthet föra in det i ditt liv.

I videon förklarar Zoë Lagen om attraktion.

Be an Attractive Magnet™

Be an Attractive Magnet™ är det vibrerande magiska energiarbetet som lyfter Lagen om Attraktion och ditt skapande till en mästares nivå.

LÄS MER...

Det ger dig verktygen hur du styr dina energier i skapandeprocessen för att på så sätt bli helt ansvarig för din livssituation. Du förstärker ditt attraktiva vibrationsfält med flera mycket kraftfulla energitekniker. Du rensar även de blockeringar som hindrar dig från att vara i din fulla potential. Du förstärker andra delar i samskapandet med Universum, så som att släppa taget, känna tillit, ta emot, känna självkärlek och att skapa tillsammans med dina livsuppgifter.

Be an Attractive Magnet™ är starka processer och övningar på ett mycket djupgående plan.

Du kan ta del av magin genom CDs, DVDs, kurser och föreläsningar.

Jack Canfield hyllar Zoë´s arbete

 I denna video intervjuar Jack Canfield, Zoë in sitt hem i Santa Barbara, Kalifornien. De diskuterar boken Mastering the Art of Success, som de skrivit tillsammans.

Zoë delar med sig grunderna i hennes populära koncept Be an Attractive Magnet™ och Soul Vibration Marketing™, som har lett henne till hennes framgångar. De diskuterar även den framgångspotential som finns utifrån ett energiperspektiv och Zoë’s nya release Soul Vibration Marketing™.

Är du redo att uppgradera ditt liv?!

Deltagare hyllar Be an Attractive Magnet™

Annica och Annalena reser till Öland för att delta i Zoë´s kurs “Be an Attractive Magnet™”. Zoë leder framgångsrikt människor till att leva ett liv som de älskar. Och synliggör den sanna kraften vi alla har tillgång till.

Lär dig mera om Attraktionslagen och Be an Attractive Magnet™

Intensivkurs i Be an Attractive Magnet™

Fysisk helgkurs

Följ med på en intensiv djupdykning i manifesteringsarbetet med Be an Attractive Magnet™, där du får möjligheten att kliva in i din skaparkraft fullt ut!

Be an Attractive Magnet™ är det vibrerande magiska energiarbetet som lyfter ditt skapande till en mästares nivå. Det ger dig verktygen hur du styr dina energier i skapandeprocessen för att på så sätt vara helt ansvarig för din livssituation. Du rensar också de blockeringar som hindrar dig från att vara i din fulla potential och du förstärker även andra delar i samskapandet med Universum.

Kursbeskrivning...

Kursen består till största delen av meditativt och kraftfullt energiarbete som utförs m h a höga healing frekvenser. Vi varvar övningarna med andra kreativa uttryck, sharing etc. Det blir tre mycket intensiva dagar, där du får möjligheten att kliva in i din skaparkraft fullt ut!

Be an Attractive Magnet™ består av:

 • Kraftfulla energitekniker

Du lär dig hur du riktar, fokuserar, drar och sänder ut dina energier för att på så sätt dra till dig situationer, händelser, personer eller materiella saker. Du lär dig även tekniker för hur du förstärker ditt magnetiska attraktionsfält till max, så att du blir en totalt vibrerande magnet för ditt drömliv.

 • Rensning av blockeringar

Du rensar ut de blockeringar som hindrar dig från att skapa utifrån din fulla potential. Du rensar t ex från tidigare liv, bryter själsliga kontrakt, med mera.

 • Förstärkning av andra delar av skapandeprocessen

Du lär dig hur du energimässigt kan förstärka och förankra exempelvis tacksamhet, att släppa taget, ha tillit, att öppna upp och ta emot, självkärlek etc.

 • Samskapande med Universum

Du lär dig att samskapa med din själs vibration, med din själsuppgift, som gör manifesteringen mycket lätt.

Förbered dig på mycket intensiva, djupgående och omvälvande dagar!

 

>> Datum för nästa kurs läggs upp i webshoppen.

Intensivkurs i Soul Vibration Marketing™

Fysisk helgkurs

Vill du nå ut med ditt budskap till många? Sprida din konst, musik eller få läsare till din bok? Dags för en ny nivå i ditt företag?

Expandera ditt företag till helt nya nivåer genom enkel och billig marknadsföring!

Under denna kurs delar Zoë med sig av sina hemliga knep för att effektivisera och boosta din marknadsföring till max, på ett energimässigt sätt. Du lär dig hitta din unika energi, din själsvibration, och sedan förstärka och dra till dig kunder, klienter, medarbetare och samarbetspartners, med lätthet.

Kursbeskrivning...

Soul Vibration Marketing™ är ett utvidgat och nytt sätt att arbeta med Lagen om Attraktion, baserat på Zoë’s framgångskoncept Be an Attractive Magnet™, som båda hyllats av Jack Canfield från filem ”The Secret”.

Zoë har sedan 2006 arbetat med dessa metoder på ett mycket framgångsrikt sätt för att kunna sprida sitt budskap till många människor världen över. Zoë har en extremt lång väntelista för privata sittningar och hon drog bl a till sig TV-serien ”Livet på andra sidan” på detta sätt. Hon har idag många assistenter och en mycket hög omsättning i sitt företag Zoëland AB.

Kursen består till största delen av meditativt och kraftfullt energiarbete som utförs m h a höga healing frekvenser. Vi varvar övningarna med andra kreativa uttryck, sharing, etc. Det blir två mycket intensiva dagar, där du får möjligheten att kliva in i din skaparkraft fullt ut!

Det är en fördel om du har gått Intensivkursen i Be an Attractive Magnet™, men det är inte ett måste.

 

Kursen består av följande delar:

 • Skapa ditt unika energivarumärke

Du tonar in dig på din unika energi, din själsvibration, genom ditt hjärta och lär dig att förstärka och ladda dina produkter och tjänster för att kunna optimera din marknadsföring.

 •  Kraftfulla energitekniker

Du lär dig hur du riktar, fokuserar, drar och sänder ut dina energier för att på så sätt dra till dig situationer, händelser, materiella saker eller personer som kunder, klienter, medarbetare och samarbetspartners.

Du lär dig även tekniker för hur du förstärker ditt magnetiska attraktionsfält till max, så att du blir en totalt vibrerande magnet för ett framgångsrikt företagande.

 •  Rensning av blockeringar

Du rensar ut de blockeringar som hindrar dig från att nå ut med din marknadsföring till max. Det kan finnas underliggande blockeringar och motstånd, som gör att ditt sanna budskap inte når fram. Vi lyfter upp och rensar ut sådant som kan ligga i vägen för din framgång.

 • Samskapande med ditt Livssyfte

Alla är här av en anledning och har ett kall. Du lär dig att hitta och samskapa i linje med ditt livssyfte, din själsuppgift, som gör manifesteringen mycket lätt.

 • Den nya eran inom marknadsföring

Det nya sättet att marknadsföra innebär bl a förståelsen av att konkurrens inte existerar och att givandet är i fokus.

Förbered dig på mycket intensiva, djupgående och omvälvande dagar!

>> Datum för nästa kurs läggs upp i webshoppen.

Supermanifestera ditt liv

Onlinekurs

Under denna onlinekurs delar Zoë med sig av nya verktyg uppdelat i fyra moduler med fokus på energiarbete. Kursen är baserat på Zoë´s koncept Be an Attractive Magnet™, som hyllats av Jack Canfield från filmen The Secret.

Varje del består av en kortare föreläsning och framförallt av kraftfullt energiarbete där du själv är delaktig och där Zoë supportar dig genom att jobba igenom ditt energisystem med sin starka healingform Nordic Light Healing™.

Kursbeskrivning...

Kursen består av:

 • Introduktionsvideo
 • Introduktionsvideo – Lagen om Attraktion
 • Introduktionsvideo – Be an Attractive Magnet™
 • Video – såhär genomför du kursen
 • Fyra Starka Processer – Grundpelarna för Manifestering1. Rensa Blockeringar
  Vi storstädar tillsammans och kapar banden till sådant som inte tjänar dig längre. Du lyfts sedan upp till en helt ny nivå av skapande, där du får möjligheten att samskapa med Skaparkraften på ett synkroniserat sätt.

  2. Koppla ihop dig med ditt Livssyfte
  Zoë assisterar dig i att koppla samman dig med ditt livssyfte genom kontakt med din Andliga Guide och det Högsta Rådet, dvs de som känner till vad det står i dina själsliga kontrakt för detta livet.
  Då du lever i linje med det du är här för, med ditt livssyfte, blir det väldigt lätt att manifestera.

  3. Stå i din Kraft och Supermanifestera
  Med hjälp av de kraftfulla energierna står du stadigt i din Skaparkraft och kliver in i mästarens energi. Du Supermanifesterar genom att lägga in de frekvenser motsvarande det du vill manifestera i ditt energifält.

  4. Släppa taget – Allt är omhändertaget
  Zoë guidar dig in i ett djupt tillstånd av total tillit och en känsla av att allt är omhändertaget.
  Detta är den kritiska delen i manifesteringsprocessen som vi ofta tappar.

  I varje modul genomför du en kraftfull energiprocess där du är deltar aktivt och där Zoë jobbar igenom ditt energisystem med sin healingform Nordic Light Healing. Varje modul består av en kortare föreläsning samt meditation (energiarbete/healing av Zoë)

 • Avslutningsvideo – Att leva det nya
 • 6 stycken uppföljande Frågestunder där Zoë svarar på frågor som deltagarna har skickat in

Välkommen till en djup Frigörelseprocess!

>> Köp onlinekursen Supermanifestera ditt liv HÄR!

Då du genomfört din betalning får du tillgång till en sida med lösenord, där alla videos och information är samlade.

Kärleksboosta ditt liv

Onlinekurs

Vi boostar kärleksenergin genom att göra magiska övningar i Be an Attractive Magnet™-serien, och du kommer att kunna skapa ett energiband till dina Själsfränder och/eller din Tvillingsjäl, så att ni kan kommunicera och sedan dras till varandra.

Så, oavsett om du önskar träffa din livspartner, nya vänner, stärka kärleken till dig själv och/eller dina nära och kära, är detta kursen för dig.

Du kommer att gå till botten med dina ohälsosamma relationsmönster och sedan öppnas möjligheten till omprogrammering av dessa, för att i nästa steg skapa dig mera kärleksfulla relationer.

Kursbeskrivning...

Onlinekursen i korthet:

Kursen består av föreläsningar, övningar, meditationer, energitekniker och mycket mer.

* Berättelsen om Maria Magdalena

* Den ovillkorliga kärlekens läkande och skyddande kraft

* Självkärlek och relationen till dig själv

* Rensning av hinder för kärleken

* Övning: Känn, förankra och förstärk den ovillkorliga kärleken

* Övning: Ta kontakt med, skapa energiband till och dra till dig dina Själsfränder/din Tvillingsjäl

Tid: ca 4 timmar i video-format

 

>> Köp onlinekursen i Kärleksboosta ditt liv HÄR!

Då du genomfört din betalning får du tillgång till din egen kurssida med videos.

Gud är banken

Onlinekurs

Välkommen att gå på djupet och förändra din ekonomiska situation helt! Denna onlinekurs kommer att bli startskottet för ditt nya liv i överflöd! Zoë serverar dig viktiga nycklar, omvälvande energier och magiska tekniker, som gör att du får möjlighet att göra en helomvändning ekonomiskt.

Under kursen kommer du att synliggöra dina blockeringar kring pengar och sedan få kraftfulla verktyg för att enkelt kunna lösa dessa. Du kommer att ställa in dig på Universums överflöd, förankra frekvensen för pengar i ditt energisystem och förfina din attraherande signal, så att pengar och överflöd blir en naturlig del i ditt liv.

Vi är ämnade att leva i ett totalt överflöd av ALLT – vänner, kärlek, pengar, näringsrik mat etc etc. Pengar och överflöd finns för ALLA att ta del av, det är inte endast till för några få. Det enda du behöver göra är att förstå Universums lagar och sedan lära dig hur du kan använda dig av dessa till din och jordens fördel.

Kursbeskrivning

Kursen i korthet:

Kursen består av föreläsningar, övningar, meditationer, energitekniker och mycket mer.

 • Universums överflöd och Zoë´s minnen från Atlantis
 • Falska föreställningar och blockeringar gällande pengar
 • Pengars oförtjänt dåliga rykte
 • Illusionen om brist
 • Ljusarbetarnas uppgift att lösa Girighetens grepp
 • Självkärlek och relationen till pengar
 • Hur rika människor gör och hur du kan göra detsamma
 • Övning: Lös dina blockeringar kring pengar
 • Övning: Skapa nya mallar för ditt pengaflöde
 • Övning: Förankra frekvensen för pengar i ditt energisystem
 • Övning: Tona in dig på Universums överflöd

Du får tillgång till din egen kurssida med 5,5h videomaterial.

Välkommen att totalt förändra din ekonomi!

 

>> Köp onlinekursen Gud är banken HÄR!

Då du genomfört din betalning får du tillgång till din egen kurssida med videos och annat material.

Maria

”Jag har aldrig haft så mycket kontakt med män som i sommar, har till och med svårt att välja…haha…och för att inte tala om pengar..ojoj, det ha kommit in en hel del oväntat….det känns som det vibrerar i mig.”

 

Maria, Örebro

Ninnie

“Din workshop jag var på i somras när vi ”rev våra kontrakt” har verkligen fungerat! Och jag har attraherat den person jag sökte i samma workshop.”

 

Ninnie Sjösten, Ronneby

 

Susanne

”Helt fantastiskt att få hitta sin egen skaparkraft i den trygga och kärleksfulla miljö som Zoë skapar.”

 

Susanne Rosblad-Kallin, Stockholm

Lisette

 ”Genom att få höra Zoës sanning från hennes hjärta, hittar vi vår egen sanning! Du lär dig få tillbaka din energi som du alltid haft.”

 

Lisette Alfredsson, Göteborg

Ea

 ”Jag är så tacksam över att denna kurs finns! Den har gett mig fantastiska verktyg och erfrenheter i hur jag kan (sam)skapa med min skaparkraft! Zoë bjuder in till livskunskap och ett fantastiskt skapande möte! Tack!”

 

Ea Bergstrand, Göteborg

Åsa

”Jag känner mig magisk och full av kraft. Jag känner stor kärlek till mig själv, kan känna tillit och har öppnat upp för att ta emot. Tack Zoë för att du vill dela med dig av detta!”

 

Åsa Söderlund, Nyköping

Linda

”Kursen var stark, härlig och med en flödande energi. Jag känner mig upplyft, glad och hoppfull inför framtiden! Kommer absolut gå flera kurser med Zoë. Rekommenderar henne varmt!”

 

Linda Ellbén, Stockholm

Josefine

”Fantastiska och kraftfulla övningar! Stor rensning och ett stort energiarbete. Fick klarhet i mycket. Zoë är en fantastiskt duktig kursledare och jag vill delta i flera kurser efter detta.”

 

Josefine Fällgren, Stockholm

Sofia

”Fantastiskt lärorik och ögonöppnande kurs om mina begränsningar och framförallt hur jag kan bli fri från dem! Zoë känns gedigen och trovärdig i sin kunskap och de upplevelser hon förmedlar. Jag uppskattar ärligheten och de personliga detaljerna. Denna kurs kommer jag att rekommendera alla att gå – för att släppa det egna och kollektivets krafter fria! Denna kurs var en känslomässig befrielse!”

 

Sofia, Gotland

Kicki

”Inspirerande och hjärtlig kursledare med härliga humorinslag. Det gjorde kursen lätt och glädjefylld. Det känns verkligen som jag tagit del av bra energier som kommer hjälpa mig i min syn på pengaflödet in och ut.”

 

Kicki Nygårds, Ekerö

Lotta

”Zoë bjuder mycket på sig själv och på sin historia, och inger ett stort förtroende hos mig. Jag rekommenderar alla att gå den här kursen som vill ändra och bryta gamla tankemönster kring pengar. Jag tycker att kursen var jättebra. Saklig och generöst jobbar Zoë för att alla ska få tillgång till ett överflöd av pengar.”

Lotta Stuzenbecker, Stockholm

Kerstin

”Tror att kursen blir en vändpunkt – en uppgradering i mitt liv. Seriöst innehåll och framfört på ett mjukt och inkännande sätt.”

 

Kerstin, Norrtälje

Lena

”Bra fokus, känns hoppfullt och kraftfullt. Ser fram emot mitt kommande överflöd!”

Lena, Sköndal

Madeleine

”Med sin inspirerande energinivå i kombination med mycket kunskap får Zoë med sig alla personer på kursen. Hennes humor öppnar oss för att ta emot de verktyg som delas ut.”

 

Madeleine, Stockholm

Få Zoë's Hjärtmeditation gratis!

Anmäl dig till nyhetsbrevet och hitta din gåva i din inkorg. Du kan avregistrera dig när du vill!