Light Gatherings

Samlingsplats för Ljusarbetare

Det är dags att samlas kring Uppstigningen för att känna stöd och för att få mera klarhet kring vad det är som sker, i oss och i världen. Zoë delar med sig av sin erfarenhet och information kring det som händer i dessa spännande tider av stora förändringar.

 

LÄS MER
Serien innehåller föreläsningar, stärkande övningar, energiöverföringar, DNA aktiveringar mm mm.

Del 1-6 fungerar som en grundläggande kurs där vi steg för steg går igenom vad Uppstigningen innebär. Kursen är både för dig som är helt ny för detta och för dig som har avancerat väldigt långt.

Avsnitten är tänkta att följas i ordning där vi gemensamt bygger energin och kraften i oss själva och i ljusnätverket. Light Gatherings filmas live i TV-studio med publik och sänds live on-line!

 

Vi träffas med jämna mellanrum för att stärka ljuset i oss själva och i världen.

 

Låt oss samlas i ljuset och hämta kraft!

Erbjudande 500kr RABATT på originalpriset!

 

Ta del av alla grundläggande avsnitten, Del 1-6 och frågestunderna.

 

900kr (ord pris 1400kr)

Aktuellt

Ljuskedjan hålls varje tisdag kl:20.30-20.45 där vi håller ljuset stadigt uppe för moder jord och uppstigningen.

Gå med i vår Facebook grupp:https://www.facebook.com/groups/LightGatheringsmedZoe/

 

Nätverksträff för Ljusarbetare

För tillfället är inga träffar inbokade.

 

Vi samlas för att nätverka inför de kommande stora förändringarna framöver. Det är dags att komma samman för att planera rent praktiskt hur vi kan assistera varandra och andra människor i samhället under tider av kaos.

Under kommande år kan vi förvänta oss stora förändringar, vilket innebär att vi behöver göra en omställning i våra liv för att anpassa oss till dessa.

Det är viktigt att några är förberedda och kan kliva in när det väl gäller.

Alla delar i Uppstigningskursen

Del 1 – Världen vaknar, vad är det som händer?

Se hela online-inspelningen från 12 maj 2015 nedan

 

En introduktion av “Light Gatherings” med en överblick av denna historiska händelse – Uppstigningen. Vi gör gemensamma övningar för att stärka kontakten med oss själva och med varandra i ljusnätverket. Vi lägger en stabil grund för att senare kunna integrera det nya multi-dimensionella varandet.

 

LÄS MER
Innehåll:

– Uppstigningen i ett Energiperspektiv

– Moder jord byter dimension

– Det stora året – 26 000 år sedan sist

– Den Galaktiska inrätningen

– Fallet av Atlantis

– Mörka och ljusa perioder

– Utomjordisk påverkan

– DNA aktiveringar

– Vårt fokus just nu

 

Övningar:

– Koppla in oss till oss själva (Hjärtmeditationen)

– Vi kopplar ihop oss till en stark ljuskedja

 

Ladda hem hela avsnittet nedan.

Klipp Del 1

Del 2 – Fysiska förändringar i Uppstigningen

Se hela online-inspelningen från 1 juni 2015 nedan

 

Vi fördjupar oss i vad som händer med våra fysiska kroppar då vi förändras. Du lär dig att härbärgera de nya energierna, hur du samarbetar med Moder jord och hur du blir vän med din nya energikropp.

LÄS MER
Innehåll:

– Återkoppling till förra föreläsnigen

– Samarbetet med Moder jord

– Fysiska symptom och hur du blir vän med dom

– Hantering av energipåslag

– Nya energikanaler

– Chakraförändringar

– Uppstigningen i vardagen

– Tallkottkörtelns viktiga funktion

 

Övningar:

– Hjärtmeditationen “Det inre hjärtats heliga rum”

– Känn din energikropp

– Koppla ihop dig med Moder jord

– Gemensam stark ljuskedja

 

Ladda hem hela avsnittet nedan.

 Klipp från Del 2

 

 

Del 3 – Karmarensning i Uppstigningen

Se hela online-inspelningen från 15 juni 2015 nedan

 

Vi går vidare och pratar om den emotionella berg-och-dal-bana vi åker i då vi rensar vår karma. Zoë visar ett enkelt sätt att möta sitt mörker då våra liv kastas om totalt och ingenting är som det brukar. Vi aktiverar även Tallkottkörteln, vår medhjälpare i Uppstigningen, för ett mera effektivt ljusarbete.

Den galaktiska Federationen av Ljus kom och assisterade oss i att aktivera vår Tallkottkörtel. Var beredd på starka energier!

LÄS MER
Innehåll:

– Återkoppling till förra föreläsnigen

– Allt faller i våra liv

– Karmarensning

– Varför behöver vi rensa vår karma?

– Att möta sitt mörker

 

Övningar:

– Hjärtmeditationen “Det inre hjärtats heliga rum” (utvidgad)

– Aktivering av Tallkottkörteln

– Karmarensning -Tidigare liv

– Gemensam stark ljuskedja

 

Ladda hem hela avsnittet nedan.

Klipp från Del 3

 

 

Del 4 – Ökad känslighet, kost, rening, beskydd och inre kraft

Se hela online-inspelningen från den 20 augusti 2015 nedan

 

Vi går vidare och arbetar med vår aktiverade Tallkottkörtel, som skedde under del 3.Vi pratar om den ökade känsligheten och hur vi kan “skydda oss”. Zoë delar även viktig information om hur kosten i 3D skadar DNAt och ljuskroppen och därmed hindrar oss i Uppstigninen Vi lär oss att skapa vår ljuspelare, att rena oss, både genom kosten och energimässigt. Zoë tipsar även om bra kristaller i uppstigningen.

LÄS MER
Innehåll:

– Återkoppling till förra föreläsnigen

– Hantera den ökade känsligheten

– Kosten och detox

– Sockers påverkan på ljuskroppen, de 12 DNA-strängarna etc.

– Energimässig rening

– Ljuspelaren – det inre beskyddet

– Kristaller i Uppstigningen

 

Övningar:

– Hjärtmeditationen “Det inre hjärtats heliga rum” (utvidgad)

– Skapa din ljuspelare

– Ljuskedjan

 

Ladda hem hela avsnittet nedan.

Klipp från Del 4

 

 

 

Del 5 – Multidimensionalitet

Se hela online-inspelningen från den 7 september 2015 nedan

 

Zoë pratade om inträdet i ett multidimensionellt varande och “splittringen” till olika dimensioner för Jorden, som sker i och med Uppstigningen. När våra kroppar omvandlas till att bli multidimensionella genomgår vi en stor fysisk förändring och behöver lära oss att hantera detta nya sätt att leva. Du får med dig övningar för att förbereda dig inför detta.

LÄS MER
Innehåll:

– Återkoppling till förra föresläsningen

– Vår nya multidimensionella kropp

– Vad innebär det att vara multidimensionell?

– “Splittringen” av Jorden

– Systemen faller – vad tar vid?

 

Övningar:

– Koppla loss från 3D-nätverket och koppla in till det nya

– Ljuskedjan – vatten

 

Ladda hem hela avsnittet nedan.

Klipp från Del 5

 

Del 6 – Jordens historia – vårt utomjordiska ursprung

Se hela online-inspelningen från den 13 oktober 2015 nedan

 

Jordens historia är mycket mera komplex än det som står i våra läroböcker. Zoë ger här en sammanfattning av exempelvis Jordens utomjordiska historia, både de pågående samarbetena med andra civilisationer och även den tidigare maktkontrollen, som vi nu ser efterskalven av. Vi hade även som uppdrag att hämta gömda koder under Sphinxen och placera toppstenen på den Stora Pyramiden i Giza.

LÄS MER
Innehåll:

– Återkoppling till förra föreläsnigen

– Jordens betydelse i Galaxen

– Atlantis

– Lemurien

– Utomjordisk påverkan

– Annunaki, Orion och The Greys

– Tidigare maktkontroll och övertag av Jorden

– Andra civilisationers stöd

– Galaktiska federationen av ljus (GFL)

 

Övningar:

– Hämta koder under Sphinxen och placera toppstenen på den Stora Pyramiden i Giza.

– Ljuskedjan

 

Ladda hem hela avsnittet nedan.

Klipp från Del 6

 

 

Del 7 – Ljusarbete – hur vi “räddar” världen

Se hela online-inspelningen från den 17 december 2015 nedan

 

Zoë ger sin syn på vad som sker vid ljusarbete och vad som är viktigt just nu i allt som sker i världen, och mycket mer.

LÄS MER
Innehåll:

-Återkoppling förra föreläsningen

-Ljusbärarna genom historien

-Ljusnätverken

-Transformationen av mörker till ljus

-Förändra genom Ljusarbete

-Att ”flagga” sin profilbild på Facebook

-Att välja sin verklighet

-Skapandet av den nya världen

-Andligt ego

 

 

Övningar:

-Hjärtmeditationen

-Ljuskedjan

 

Hela Del 7

Del 7 sändes öppet denna gång, och du kan se hela avsnitten här.

Känner du att du önskar bidra till Zoë´s arbete går det bra att ge en donation genom att klicka på knappen nedan.

Del 8 – Telepati

Se hela online-inspelningen från den 14 januari 2016 nedan

 

Den telepatiska förmågan ökar mer och mer i Uppstigningen och är en viktig del att utveckla. Zoë berättar under kvällen om varför vår telepatiska förmåga ökar och ger några enkla tips och tricks hur du kan utveckla din telepati. Du kommer att få möjligheten att koppla upp dig telepatiskt till en utomjordisk civilisation för ett närmare samarbete.

LÄS MER
 

Innehåll:

– Vad är telepati?

– Hur fungerar det?

– Telepati och Uppstigningen

– Hur man utvecklar sin telepatiska förmåga

– Kommuniksationsnätverket

– Kontakten med våra Stjärnfamiljer på andra planeter

 

Övningar:

– Telepatisk kontakt med Stjärnfamiljen

– Ljuskedjan

 

Ladda hem hela avsnittet nedan.

 

DNA aktivering Online

 

Som en del av Light Gatherings ger Zoë den första av hennes DNA aktiveringar, kallad “Ljusnyckeln”, Online. Den har tidigare getts till mindre grupper från maj 2013 genom handpåläggning.

LÄS MER
Zoë berättar först om nedsläckningen av Atlantis, om de gömda koderna, om DNA aktiveringen, hennes sätt att arbeta multidimensionellt mm. Sedan görs en vägledd meditation där Zoë kopplar upp deltagarna till det högsta och renaste ljuset.

Därefter sker den personliga DNA aktiveringen kallad “Ljusnyckeln – Kristusaktiveringen”, genom att hon arbetar multidimensionellt med var och en.

Zoë arbetar ner ljuskoderna från kronchakrat ner till sakrum, där det sker en “ljus-explosion” ut i kroppen.

 

Ladda hem DNA aktiveringen nedan.

Frågestunder – Q & A

 

Zoë har fått in väldigt många frågor gällande det som tas upp under Light Gatherings och de flesta hinns inte med att svara på under träffarna. Zoë svarar därför under dessa separata frågestunder – Q & A.

LÄS MER
Frågestund nr 1

– Är energierna i Norden tuffare?

– Ökas sexlusten i Uppstigningen?

– Vilka känner av Uppstigningen? Gör alla det?

– Hur är det med träning under Uppstigningen?

– Andra upplevelser under hjärtmeditationen – är det fel?

– Gemensam Ljuskedja

Frågestund nr 2

– Vilka/vad är GFL?

– Hur hanterar man familjen, känslan av utanförskap och att inte passa in?

– Är själen och ljuskroppen samma sak?

– Hur vet man att budskapen är rena?

– Gemensam Ljuskedja

 

Dessa är inspelade som Hangouts, varvid ljud och bildkvalité varierar beroende på uppkopplingen. Tyvärr skapar de höga energierna ljudstörningar.

Du får tillgång till dessa frågestunder genom att ge en donation, som stöd för Zoë´s arbete. Se nedan.

Rosenkvartshjärta

Hjärtat har Zoë programmerat med ovillkorlig kärlek och vi använder den vid hjärtmeditationen för att förstärka kontakten med oss själva och den inre kärleken.

 

Om du vill ha ett eget hjärta så hittar du den i webshoppen.

Meditationer

Zoë har spelat in alla meditationer för Avsnitt 1-4, som går att ta del av via mp3. Se nedan.

Du hittar den i våra webshop här.

LÄS MER
1 Hjärtmeditationen (kort) 6.20 min

 

 2 Hjärtmeditationen (lång) 12 min

 

 3 Känn din energikropp och jordning 18 min

 

 4 Ljusmeditation 24 min

 

 5 Karmarensning 21 min

 

Total speltid: 81 min

Inspiration

Light Gatherings

– Gemensamt växande i Uppstigningen

 

Det är dags att samlas kring Uppstigningen för att känna stöd och för att få mera klarhet kring vad det är som sker. Zoë delar med sig av sin erfarenhet och information kring det som händer i dessa spännande tider av stora förändringar.

Serien innehåller föreläsningar, stärkande övningar, energiöverföringar, DNA aktiveringar mm mm.

Vi skapar denna serie av kurstillfällen tillsammans med hjälp av era frågor och förslag på samtal och övningar. Maila gärna dina frågor till fraga@zoeland.se.

Workshoparna är tänkta att följas i ordning där vi gemensamt bygger energin och kraften i oss själva och i ljusnätverket.

 

Light Gatherings filmas live i TV-studio med publik och sänds live on-line!

 

Låt oss samlas i ljuset och hämta kraft!

 

 

 

Del 1 – Världen vaknar – vad är det som händer?

pink ascension

Ta del av online inspelningen fr 12 maj 2015.

En introduktion av “Light Gatherings” med en överblick av denna historiska händelse – Uppstigningen. Vi gör gemensamma övningar för att stärka kontakten med oss själva och med varandra i ljusnätverket. Vi lägger en stabil grund för att senare kunna integrera det nya multi-dimensionella varandet.

 

Innehåll:

– Uppstigningen i ett Energiperspektiv

– Moder jord byter dimension

– Det stora året – 26 000 år sedan sist

– Den Galaktiska inrätningen

– Fallet av Atlantis

– Mörka och ljusa perioder

– Utomjordisk påverkan

– DNA aktiveringar

– Vårt fokus just nu

 

Övningar:

– Koppla in oss till oss själva (Hjärtmeditationen)

– Vi kopplar ihop oss till en stark ljuskedja

 

On-line inspelning video 200kr (2 tim)

 

När du betalat får du ett mail med en länk till videon. Ibland hamnar det i din skräppost, så kika där.

Vg dela EJ länken vidare.

 

Du behöver inte ha ett PayPal-konto för att kunna betala.

Har du problem med PayPal pröva med att utesluta åäö.

Klipp från det första avsnittet.

 

 

Del 2 – Fysiska förändringar i Uppstigningen

1 juni 2015 kl 19.00 – ca 20.30/21

 

Vi fördjupar oss i vad som händer med våra fysiska kroppar då vi förändras. Du lär dig att härbärgera de nya energierna, hur du samarbetar med Moder jord och hur du blir vän med din nya energikropp.

 

Innehåll:

– Återkoppling till förra föreläsnigen

– Samarbetet med Moder jord

– Fysiska symptom och hur du blir vän med dom

– Hantering av energipåslag

– Nya energikanaler

– Chakraförändringar

– Uppstigningen i vardagen

 

Övningar:

– Hjärtmeditationen “Det inre hjärtats heliga rum”

– Känn din energikropp

– Koppla ihop dig med Moder jord

– Gemensam stark ljuskedja

 

OBS! Innehållet kan komma att ändras lite grann beroende på vad som anses vara det högsta bästa för oss i stunden.

 

On-line 200kr

 

När du betalat får du ett mail med information alt länk till videon. Ibland hamnar det i din skräppost, så kika där.

Vg dela EJ länken vidare.

 

Du behöver inte ha ett PayPal-konto för att kunna betala.

 

 

Del 3 – Jordens historia

Innehåll (preliminärt):

– Återkoppling till förra föreläsnigen

– Atlantis

– Lemurien

– Annunaki

– Galaktiska federationen av ljus (GLF)

 

Övningar:

– Koppla upp till våra stjärnfamiljer

 

 

Del 4 – Systemen faller

Innehåll (preliminärt):

– Återkoppling till förra föreläsnigen

– Systemen faller – vad tar vid?

– Jorden splittras?

 

 

Del 5 – Den nya jorden

 

Innehåll (preliminärt):

– Återkoppling till förra föreläsnigen

– Vad kan vi skapa?

– Telepati, teleportering, telekinesi mm

 

Övningar:

– Koppla in på det nya globala nätverket

 

 

Nya delar följer om behov finns.

 

Light Gatherings presenteras av Zoëland i samarbete med Astrid Media Produktion

www.astridmediaproduktion.com

 

 

Zoë, känd från TV-succén “Livet på andra sidan”, är en av Sveriges mest aktiva spirituella ledare just nu. Hon har tagit fram unika koncept som Be an Attractive Magnet och Nordic Light Healing, och leder framgångsrikt andra människor i att hitta sin inre kraft för att kunna stråla fullt ut. Allt Zoë gör utgår ifrån hjärtat och det är hennes starka och ljusa utstrålning som gör henne unik att uppleva.

 

Läs mer på www.zoeland.se