GRATIS AVSNITT – DEL 9!

DEL 10

Parallella verkligheter och The Event

Flera jordar, splitten, oneness, ditt val av verklighet. Energivågen som förändrar, dimensionsskifte, portalresor mm.

Light Gatherings

Samlingsplats för Ljusarbetare

Här samlas vi Ljusarbetare för att stärka ljuset i Uppstigningen. Vi samlas kring Uppstigningen för att känna stöd och för att få mera klarhet kring vad det är som sker, i oss och i världen. I videon förklarar Zoë just detta med Light Gatherings och Uppstigningen. Live-sändningen som Zoë nämner är redan förbi men du kan ta del av kursen längre ner på sidan.

I grundkursen i Uppstigningen delar Zoë med sig av sin erfarenhet och information kring det som händer i dessa spännande tider av stora förändringar.

Vi träffas även i etern med jämna mellanrum för att stärka ljuset i oss själva och i världen. Se mera info nedan.

Välkommen med!

Light Gatherings – Ljuskedjan med Zoë

 

Vi mediterar tillsammans i Ljuskedjan varje tisdag kl: 20.30-20.45 för att höja ljuset och energin för moder jord i denna Uppstigningsprocess.

Bara att sätta dig ner och koppla in dig till oss och känn som om du är en ljuspelare som drar ner ljuset hit till jorden och stärker ljuset i dig och jorden.

Det finns en Facebook grupp där vi alla möts varje tisdag. Gå med i gruppen här: https://www.facebook.com/groups/LightGatheringsmedZoe/

Har du inte Facebook så går det även bra. Du bara kopplar in dig till oss i ”etern” varje tisdag kl: 20.30-20.45.

Gemensamt växande i Uppstigningen

Grundkurs

Serien innehåller föreläsningar, stärkande övningar, energiöverföringar, DNA aktiveringar, med mera.

Del 1-6 fungerar som en grundläggande kurs där vi steg för steg går igenom vad Uppstigningen innebär. Kursen är både för dig som är helt ny för detta och för dig som har avancerat väldigt långt.

Avsnitten är tänkta att följas i ordning där vi gemensamt bygger energin och kraften i oss själva och i ljusnätverket. 

Ta del av alla grundläggande avsnitten, dvs. del 1-6 inklusive två frågestunder.

Delarna i Uppstigningskursen

 

Del 1 Världen vaknar, vad är det som händer?

Del 2 Fysiska förändringar i Uppstigningen

Del 3 Karmarensning i Uppstigningen

Del 4 Ökad känslighet, kost, rening, neskydd och inre kraft

Del 5 Multidimensionalitet

Del 6 Jordens historia – vårt utomjordiska ursprung

Del 7 Ljusarbete – hur vi ”räddar” världen

Del 8 Telepati

Frågestund 1

Frågestund 2

 

Nya avsnitt 2020

Del 9 Vi lämnar det gamla – GRATIS!

Del 10 Parallella verkligheter och The Event

Nya avsnitt kommer!

Del 1 – Världen vaknar, vad är det som händer?

En introduktion av ”Light Gatherings” med en överblick av denna historiska händelse – Uppstigningen. Vi gör gemensamma övningar för att stärka kontakten med oss själva och med varandra i ljusnätverket. Vi lägger en stabil grund för att senare kunna integrera det nya multi-dimensionella varandet.

Se klipp nedan och om du vill köpa Del 1 individuellt, hittar du den >> HÄR

Innehåll...

– Uppstigningen i ett Energiperspektiv

– Moder jord byter dimension

– Det stora året – 26 000 år sedan sist

– Den Galaktiska inrätningen

– Fallet av Atlantis

– Mörka och ljusa perioder

– Utomjordisk påverkan

– DNA aktiveringar

– Vårt fokus just nu

Övningar:

– Koppla in oss till oss själva (Hjärtmeditationen)

– Vi kopplar ihop oss till en stark ljuskedja

Klipp från Del 1

Del 2 – Fysiska förändringar i Uppstigningen

Vi fördjupar oss i vad som händer med våra fysiska kroppar då vi förändras. Du lär dig att härbärgera de nya energierna, hur du samarbetar med Moder jord och hur du blir vän med din nya energikropp.

Se klipp nedan och om du vill köpa Del 2 individuellt, hittar du den >> HÄR

Innehåll...

– Återkoppling till förra föreläsnigen

– Samarbetet med Moder jord

– Fysiska symptom och hur du blir vän med dom

– Hantering av energipåslag

– Nya energikanaler

– Chakraförändringar

– Uppstigningen i vardagen

– Tallkottkörtelns viktiga funktion

Övningar:

– Hjärtmeditationen ”Det inre hjärtats heliga rum”

– Känn din energikropp

– Koppla ihop dig med Moder jord

– Gemensam stark ljuskedja

Klipp från Del 2 

Del 3 – Karmarensning i Uppstigningen

Vi går vidare och pratar om den emotionella berg-och-dal-bana vi åker i då vi rensar vår karma. Zoë visar ett enkelt sätt att möta sitt mörker då våra liv kastas om totalt och ingenting är som det brukar. Vi aktiverar även Tallkottkörteln, vår medhjälpare i Uppstigningen, för ett mera effektivt ljusarbete.

Den galaktiska Federationen av Ljus kom och assisterade oss i att aktivera vår Tallkottkörtel. Var beredd på starka energier!

Se klipp nedan och om du vill köpa Del 3 individuellt, hittar du den >> HÄR

Innehåll...

– Återkoppling till förra föreläsnigen

– Allt faller i våra liv

– Karmarensning

– Varför behöver vi rensa vår karma?

– Att möta sitt mörker

Övningar:

– Hjärtmeditationen ”Det inre hjärtats heliga rum” (utvidgad)

– Aktivering av Tallkottkörteln

– Karmarensning -Tidigare liv

– Gemensam stark ljuskedja

Klipp från Del 3

 

Del 4 – Ökad känslighet, kost, rening, beskydd och inre kraft

Vi går vidare och arbetar med vår aktiverade Tallkottkörtel, som skedde under del 3.Vi pratar om den ökade känsligheten och hur vi kan ”skydda oss”. Zoë delar även viktig information om hur kosten i 3D skadar DNAt och ljuskroppen och därmed hindrar oss i Uppstigninen.

Vi lär oss att skapa vår ljuspelare, att rena oss, både genom kosten och energimässigt. Zoë tipsar även om bra kristaller i uppstigningen.

Se klipp nedan och om du vill köpa Del 4 individuellt, hittar du den >> HÄR

Innehåll...

– Återkoppling till förra föreläsnigen

– Hantera den ökade känsligheten

– Kosten och detox

– Sockers påverkan på ljuskroppen, de 12 DNA-strängarna etc.

– Energimässig rening

– Ljuspelaren – det inre beskyddet

– Kristaller i Uppstigningen

Övningar:

– Hjärtmeditationen ”Det inre hjärtats heliga rum” (utvidgad)

– Skapa din ljuspelare

– Ljuskedjan

Klipp från Del 4

Del 5 – Multidimensionalitet

Zoë pratade om inträdet i ett multidimensionellt varande och ”splittringen” till olika dimensioner för Jorden, som sker i och med Uppstigningen.

När våra kroppar omvandlas till att bli multidimensionella genomgår vi en stor fysisk förändring och behöver lära oss att hantera detta nya sätt att leva. Du får med dig övningar för att förbereda dig inför detta.

Se klipp nedan och om du vill köpa Del 5 individuellt, hittar du den >> HÄR

Innehåll...

– Återkoppling till förra föresläsningen

– Vår nya multidimensionella kropp

– Vad innebär det att vara multidimensionell?

– ”Splittringen” av Jorden

– Systemen faller – vad tar vid?

Övningar:

– Koppla loss från 3D-nätverket och koppla in till det nya

– Ljuskedjan – vatten

Klipp från Del 5

Del 6 – Jordens historia – vårt utomjordiska ursprung

Jordens historia är mycket mera komplex än det som står i våra läroböcker. Zoë ger här en sammanfattning av exempelvis Jordens utomjordiska historia, både de pågående samarbetena med andra civilisationer och även den tidigare maktkontrollen, som vi nu ser efterskalven av.

Under kursen hade vi även som uppdrag att hämta gömda koder under Sphinxen och placera toppstenen på den Stora Pyramiden i Giza.

Se klipp nedan och om du vill köpa Del 6 individuellt, hittar du den >> HÄR

Innehåll...

– Återkoppling till förra föreläsnigen

– Jordens betydelse i Galaxen

– Atlantis

– Lemurien

– Utomjordisk påverkan

– Annunaki, Orion och The Greys

– Tidigare maktkontroll och övertag av Jorden

– Andra civilisationers stöd

– Galaktiska federationen av ljus (GFL)

Övningar:

– Hämta koder under Sphinxen och placera toppstenen på den Stora Pyramiden i Giza.

– Ljuskedjan

Klipp från Del 6

Del 7 – Ljusarbete – hur vi ”räddar” världen

Zoë ger sin syn på vad som sker vid ljusarbete och vad som är viktigt just nu i allt som sker i världen, och mycket mer.

Innehåll...

-Återkoppling från förra föreläsningen

-Ljusbärarna genom historien

-Ljusnätverken

-Transformationen av mörker till ljus

-Förändra genom Ljusarbete

-Att ”flagga” sin profilbild på Facebook

-Att välja sin verklighet

-Skapandet av den nya världen

-Andligt ego

Övningar:

-Hjärtmeditationen

-Ljuskedjan

Hela Del 7

Du kan se hela avsnittet nedan. Del 7 sändes öppet för alla.

Del 8 – Telepati 

Den telepatiska förmågan ökar mer och mer i Uppstigningen och är en viktig del att utveckla.

Zoë berättar i detta avsnitt om varför vår telepatiska förmåga ökar och ger några enkla tips och tricks hur du kan utveckla din telepati. Du kommer att få möjligheten att koppla upp dig telepatiskt till en utomjordisk civilisation för ett närmare samarbete.

Om du vill köpa Del 8 individuellt, hittar du den >> HÄR

Innehåll...

–  Vad är telepati?

– Hur fungerar det?

– Telepati och Uppstigningen

– Hur man utvecklar sin telepatiska förmåga

– Kommuniksationsnätverket

– Kontakten med våra Stjärnfamiljer på andra planeter

Övningar:

– Telepatisk kontakt med Stjärnfamiljen

– Ljuskedjan 

Del 9 – Vi lämnar det gamla (gratis)

I denna del, som består av 2 videos på totalt 3h, berättar Zoë om totalkollapsen,  att de mörka krafterna stängs ner och jorden vilar. Sanningar kommer upp och befolkningen läker.  

Detta avsnitt är gratis och du hittar gratisprodukten >> HÄR

Innehåll...

Video 1 – Den Stora Ljusa Planen (1.5 tim)

– Uppstigning vs Uppvaknande – vad är skillnaden?

– Krystvärkar i den nya jordens födelse

– Det Stora Uppvaknandet

– Kaos och förvirring

– Qanon

– Operation Storm och massarresteringar

– King John III

– Kloner och Hologram

– Mörkrets agenda

– Tystnad och Offentligt meddelande

Video 2 – Framgångarna (1.5 tim)

– Ljusets framgångar

– Trumps roll

– Viruset

– Befolkningen läker

Del 10 – Parallella verkligheter och The Event

Zoë förklarar den separation av verkligheter som sker i Uppstigningen nu och hur vi aktivt väljer vilken jord vi vill leva på. Den energivåg, kallad The Event, är avgörande för denna splitt och initierar ett nytt steg i vår evolution.

Zoë berättar om Passagen där vi med stor fördel befriar oss från det gamla, sluter alla 3D-cirklar och kopplar ihop oss med den nya jorden.

Del 10 köper du >> HÄR

Innehåll...

Innehåll i Del 10:

– Parallella verkligheter

– Många jordar samtidigt

– Ditt avgörande val

– Sluta alla 3D-cirklar

– Separation/splitt och Oneness

– Befrielsepassagen

– Hur väljer du verklighet?

– The Event

– Energivågen som förändrar

Total speltid: 2h 13 min

Ta även del av de kraftfulla Healingmeditationer för detta avsnitt >> HÄR

I healingmeditationerna får känna på energierna för The Event och går igenom en djup befrielse- och försoningsprocess, samt kopplar in dig till den nya jorden.

Frågestunder – Q & A

Zoë svarar på alla de frågor som kom in under Light Gatherings kursen. Dessa är inspelade online, varvid ljud och bildkvalité varierar beroende på uppkopplingen. Tyvärr skapar de höga energierna ljudstörningar.

Om du vill köpa Frågestund 1 och 2, så hittar du dem >> HÄR och >>HÄR

Innehåll...
Frågestund nr 1

– Är energierna i Norden tuffare?

– Ökas sexlusten i Uppstigningen?

– Vilka känner av Uppstigningen? Gör alla det?

– Hur är det med träning under Uppstigningen?

– Andra upplevelser under hjärtmeditationen – är det fel?

– Gemensam Ljuskedja

Frågestund nr 2

– Vilka/vad är GFL?

– Hur hanterar man familjen, känslan av utanförskap och att inte passa in?

– Är själen och ljuskroppen samma sak?

– Hur vet man att budskapen är rena?

– Gemensam Ljuskedja

Meditationer

Zoë har spelat in alla meditationer från Avsnitt 1-4, som går att ta del av via en ljudfil (mp3).

  1. Hjärtmeditationen (kort) 6.20 min
  2. Hjärtmeditationen (lång) 12 min
  3. Känn din energikropp och jordning 18 min
  4. Ljusmeditation 24 min
  5. Karmarensning 21 min

Total speltid: 81 min

Du hittar den även vår webshop >> HÄR

Rosenkvartshjärta

Hjärtat har Zoë programmerat med ovillkorlig kärlek och vi använder den vid hjärtmeditationen för att förstärka kontakten med oss själva och den inre kärleken.

Om du vill ha ett eget hjärta så hittar du den även >> HÄR

Kraftfulla healingmeditationer till Del 10

Ta del av kraftfulla processer på temat Befrielse, som hjälper dig att sluta dina 3D-cirklar, för att kunna gå upp till nästa nivå.

Zoë vägleder i tre meditationer och överför starkt transformerande healingenergier. Du försonas med personer, situationer och med dig själv, och landar i ett totalt flöde av ovillkorlig kärlek.

Spår 1 Introduktion

Spår 2 Försoningen

Spår 3 Befria dig från begränsningar

Spår 4 Koppla dig till den nya jorden

Total speltid: ca 1 timme

Meditationerna hittar du >> HÄR

DNA Aktiveringar

Som en del av Light Gatherings ger Zoë DNA aktiveringar, kallad Ljusnyckeln och Atlantiskoderna, som hon har gett till människor sedan 2013. Dessa aktiveringar kan du även ta del av online via produkter här bredvid. Du kan även läsa mera om DNA aktiveringen HÄR.

Få Zoë's Hjärtmeditation GRATIS!

Anmäl dig till nyhetsbrevet och hitta din gåva i din inkorg. Du kan avregistrera dig när du vill!