Medial utveckling

Zoë´s Mediala skola – medialitet i den nya tiden

Under utbildningen utvecklas du i din egen takt, för din egen personliga utveckling med möjligheten att Certifiera dig (ej ett krav). Du får pröva på det mesta inom det mediala och uppmanas att utveckla din egen stil inom ditt specialområde, det som du är duktig på. Vi är alla olika och jobbar på lite olika sätt medialt. Vi har alla fallenhet för olika delar inom det mediala och det är viktigt att du får friheten att utveckla ditt eget arbetssätt.

 

Zoë ger dig fantastiska mediala verktyg, enkla sätt att arbeta medialt i din vardag och även yrkesmässigt, som du utgår ifrån, och du har sedan möjligheten att vidareutveckla dig inom det som du är bra på och tycker är roligast.

 

Med hjälp av Zoë´ s metoder, arbetar du lugnt och tryggt i de andliga sfärerna, och tack vare hennes höga vibrationer blir det mycket lättare för dig att nå till andevärldens olika dimensioner. De lekfulla och roliga övningarna, garanterar dig många skratt och gör att du naturligt kan föra in en andlig kontakt i din vardag, såväl som yrkesmässigt.

LÄS MER

Medialitet i den nya tiden

Det är mycket som har förändrats inom det mediala området och de normer som tidigare varit gällande behöver vi hitta nya vägar för.

 

Zoë undervisar utifrån hennes djupa visdom om människans enorma potential, vilket i praktiken innebär att vi t ex inte behöver stänga våra chakran som beskydd, att vi kan kommunicera med andra högre sfärer utöver Andra sidan (som man traditionellt jobbat med som medium) mm.

 

Under utbildningen kommer det bl a att ta sig i uttryck som att Zoë assisterar att kicka igång den mediala förmågan hos deltagarna genom olika aktiveringar, energipåslag och vibrationshöjningar, vilket för kursdeltagarna innebär ett kvantsprång i sin mediala utveckling.

 

Ta ett kvantsprång i din mediala utveckling!

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad i fyra helgkurser och övningskvällar, och kan följas genom Zoë´s fysiska kurser, samt senare även på distans. Du kan följa kursplanen för din egen andliga och personliga utveckling, och du får ett Kursintyg efter varje avslutat steg.

 

Det finns även en möjlighet att Certifiera dig och då gör du uppgifter, dokumenterar sessioner du utför mm. Dessa uppgifter behöver givetvis vara godkända och motsvara den standard som anses vara lämplig för ett yrkesutövande.

Avgift för certifiering tillkommer.

 

Varje steg dokumenteras (ljud och bild) så att andra får möjligheten att följa kursstegen på distans.

Vill du inte vara med på någon inspelning respekterar vi det till fullo. Tala bara om det då kursen startar.

 

 

Bli en Ljuskommunikatör – för det Högsta bästa!

Ingen ny omgång av Zoë’s Mediala Skola påbörjas 2018. Återkommer med 2019 schemat!

STEG 1 - LÄS MER

Medial utveckling Steg 1

Under steg 1 lägger vi en god grund för det mediala arbetet. Du arbetar mycket med den inre kontakten och med din sensibilitet. Du lär dig att känna, se och höra energier och du börjar arbetet med att etablera en stadig kontakt med din andliga guide, för vidare arbete i andevärlden.

Många delar görs individuellt för att i ett senare steg gå vidare med att arbeta gentemot klient. De flesta övningarna gör du själv under Zoë’s guidning och några övningar görs parvis och/eller i mindre grupp.

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, meditationer etc.

 

Vi går igenom följande:

– Intuition och magkänsla

– En god kontakt med din egen energi och din inre guidning

– Jordning

– Beskydd – ditt inre ljus

– Skapa en relation till din andliga guide

– Hur du öppnar upp för och skapar en kontakt med Andevärlden

– Hur sker kommunikationen med Andevärlden

– Aktivering av 3e ögat

– Känna, se och höra energier

– mm mm

 

Observera att kursplanen är preliminär och kan komma att ändras.

 

Varje steg dokumenteras (ljud och bild) så att andra får möjligheten att följa kursstegen på distans.

Vill du inte vara med på någon inspelning respekterar vi det till fullo. Tala bara om det innan kursen startar.

 

Tid & Plats:

SLUTSÅLD – Det går ej att boka in sig

20-21 maj 2017 kl 10-ca17 (Med reservation för ändringar)

Föreningen Stockholms Forum, Nybrogatan 18

T-bana Östermalmstorg

Avgift: 2800kr (inkl frukt och thé) alt delbetala 1500kr 2ggr.

Bokning, se nedan.

 

Har du gått den tidigare Mediala utvecklingskursen, betalar du endast 1800kr/steg för Steg 1 och 2.

Maila till anmalan@zoeland.se

 

Avbokningsregler

Observera att din anmälan är bindande, även om din betalning inte kommit in. Bokningsavgiften på 1000kr, som ingår i kursavgiften, återbetalas ej.

Om avbokning sker mer än en månad före kursstart återbetalas kursavgiften, men ej bokningsavgiften.

Om avbokning sker mindre än en månad, men mer än en vecka (7 dagar) före kursstart, återbetalas halva kursavgiften.

Om avbokning sker mindre än en vecka (7 dagar) före kursstart återbetalas kursavgiften ej. Endast vid undantagsfall, läkarintyg krävs.

Du har även möjlighet att ta del av kursen via inspelningen istället om du skulle få förhinder.

STEG 2 - LÄS MER

Medial utveckling Steg 2

 

Du har nu de grundläggande verktygen för allt medialt arbete från Steg 1 och vi fortsätter att bygga vidare utifrån det. Du går vidare i ditt arbete med din andliga guide och även att läsa energier. Vi tar nu hjälp av kristaller i det mediala arbetet och tar upp den viktiga biten med etik, moral, mottagande och ansvar i relation till klienten.

 

Vi går igenom följande:

 

– Fortsatt arbete med den andliga guiden

– Fortsatt arbete med att läsa energier

– Kristaller som hjälpmedel i medialt arbete

– Läsningar (readings) 2-2

– Automatskrift/Inspirerande skrift

– Psykometri

– Chakraläsning

– Etik och moral

– Mottagande och klientansvar

 

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, meditationer etc. Under Steg 2 övar vi mycket.

 

Du behöver ha gått Steg 1 för att få gå denna kurs. Du kan ta del av Steg 1 genom inspelningar.

Observera att kursplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Varje steg dokumenteras (ljud och bild) så att andra får möjligheten att följa kursstegen på distans.

Vill du inte vara med på någon inspelning respekterar vi det till fullo. Tala bara om det innan kursen startar.

 

Tid & Plats:

26-27 augusti 2017 kl 10-ca17 (Med reservation för ändringar)

Föreningen Stockholms Forum, Nybrogatan 18

T-bana Östermalmstorg

Avgift: 2800kr (inkl luncher, frukt och thé) alt delbetala 1500kr 2ggr.

Bokning, se nedan.

 

Har du gått den tidigare Mediala utvecklingskursen, betalar du endast 1800kr/steg för Steg 1 och 2.

Maila till anmalan@zoeland.se

 

Avbokningsregler

Observera att din anmälan är bindande, även om din betalning inte kommit in. Bokningsavgiften på 1000kr, som ingår i kursavgiften, återbetalas ej.

Om avbokning sker mer än en månad före kursstart återbetalas kursavgiften, men ej bokningsavgiften.

Om avbokning sker mindre än en månad, men mer än en vecka (7 dagar) före kursstart, återbetalas halva kursavgiften.

Om avbokning sker mindre än en vecka (7 dagar) före kursstart återbetalas kursavgiften ej. Endast vid undantagsfall, läkarintyg krävs.

Du har även möjlighet att ta del av kursen via inspelningen istället om du skulle få förhinder.

STEG 3 - LÄS MER
Steg 3

Under Steg 3 ligger fokus på kontakt med andra sfärer. Du lär dig att ta kontakt med och förmedla budskap från de som har gått över till andra sidan och även andra högre dimensioner, i samarbete med din andliga guide. Du tar emot budskap både för din egen personliga utveckling, till gruppen/det kollektiva och i arbete med enskilda läsningar (readings). Du använder dig av de grundläggande verktyg du fått under Steg 1 och 2, och fortsätter att utveckla att få budskap direkt och/eller via skrivandet.

 

Vi går igenom följande:

– Kontakt med den andliga guiden (fortsatt arbete)

– Kontakt med andra sidan

– Kontakt med andra högre sfärer

– Kanalisering

– Enskilda läsningar (readings)

– Budskap till dig själv

– mm

 

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, meditationer etc. Under Steg 3 övar vi mycket.

Du behöver ha gått Steg 1 och 2 för att få gå denna kurs. Du kan ta del av föregående steg genom inspelningar.

Observera att kursplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Varje steg dokumenteras (ljud och bild) så att andra får möjligheten att följa kursstegen på distans.

Vill du inte vara med på någon inspelning respekterar vi det till fullo. Tala bara om det innan kursen startar.

 

Tid & Plats:

10-11 mars 2018, kl:10.00 – ca.17.00 (med reservation för ändringar)

Dansterapicentrum, Skeppargatan 6, Stockholm

T-bana: Östermalmstorg

Avgift: 2800kr (frukt och thé) alt delbetala 1500kr 2ggr.

Boka din plats. Se nedan på sidan.

 

Har du gått den tidigare Mediala utvecklingskursen, betalar du endast 1800kr/steg för Steg 3.

Maila i så fall till anmalan@zoeland.se

 

Avbokningsregler

Observera att din anmälan är bindande, även om din betalning inte kommit in. Bokningsavgiften på 1000kr, som ingår i kursavgiften, återbetalas ej.

Om avbokning sker mer än en månad före kursstart återbetalas kursavgiften, men ej bokningsavgiften.

Om avbokning sker mindre än en månad, men mer än en vecka (7 dagar) före kursstart, återbetalas halva kursavgiften.

Om avbokning sker mindre än en vecka (7 dagar) före kursstart återbetalas kursavgiften ej. Endast vid undantagsfall, läkarintyg krävs.

Du har även möjlighet att ta del av kursen via inspelningen istället om du skulle få förhinder.

STEG 4 - LÄS MER
Steg 4

Under Steg 4 kommer vi att gå djupare in i de högre sfären och använda oss av de verktyg vi har lärt oss i Steg 1, 2 och 3.

 

Vi går igenom följande:

– Remote viewing

– Akashic records

– Tidigare liv

– Läsa din och varandras livsuppgift

– mm

 

Observera att kursplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Du behöver ha gått Steg 1, 2 och 3 för att få gå denna kurs. Du kan ta del av föregående steg genom inspelningar.

 

Varje steg dokumenteras (ljud och bild) så att andra får möjligheten att följa kursstegen på distans.

Vill du inte vara med på någon inspelning respekterar vi det till fullo. Tala bara om det innan kursen startar.

 

 

Tid & Plats:

16-17 juni 2018, kl:10.00 – ca.17.00 (med reservation för ändringar)

Dansterapicentrum, Skeppargatan 6, Stockholm

T-bana: Östermalmstorg

Avgift: 2800kr (frukt och thé) alt. delbetala 1500kr 2ggr.

Boka din plats. Se nedan på sidan.

Har du gått den tidigare Mediala utvecklingskursen och vill gå om, betalar du endast 1800kr/steg för Steg 4.

Maila i så fall till anmalan@zoeland.se

 

Avbokningsregler

Observera att din anmälan är bindande, även om din betalning inte kommit in. Bokningsavgiften på 1000kr, som ingår i kursavgiften, återbetalas ej.

Om avbokning sker mer än en månad före kursstart återbetalas kursavgiften, men ej bokningsavgiften.

Om avbokning sker mindre än en månad, men mer än en vecka (7 dagar) före kursstart, återbetalas halva kursavgiften.

Om avbokning sker mindre än en vecka (7 dagar) före kursstart återbetalas kursavgiften ej. Endast vid undantagsfall, läkarintyg krävs.

Du har även möjlighet att ta del av kursen via inspelningen istället om du skulle få förhinder.

Tidigare kurser och workshops

Träffa guider från högre sfärer – kvällskurs

Möt din andliga guide, änglar, mästare och andra civilisationer

 

Inga datum just nu. Snart som mp3!

Zoë leder dig med trygg och varm hand in i de olika rikena. Under kvällen får du möjlighet att träffa din andliga guide, änglar, mästare, andra civilisationer osv.

LÄS MER
Zoë berättar även om sina egna erfarenheter och om hennes möten med olika dimensioner. Hon håller en mycket hög frekvens, vilket underlättar för deltagarna att nå de olika sfärerna.

 

Kursen finns inspelad och du kan ta del av den online.

Se nedan.

Medial utveckling – helgkurs

Etablera en stadig kontakt med din andliga guide för vidare arbete med andevärlden.

 

Kommer snart som mp3!

 

Numera ersatt av Medial utveckling Steg 1 och 2, se ovan.

 

Du får göra övningar i psykometri, chakraavläsning, automatskrift eller inspirerad skrift, och lära dig att ta in information från olika delar av andevärlden – änglar, mästare, andra civilisationer, anförvanter på andra sidan, dvs de som har gått över etc.

LÄS MER
Det blir två fullspäckade dagar av medialt växande för både nybörjare och erfarna. Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Allt på ett mycket lekfullt sätt och samtidigt i en väldigt trygg miljö.

 

Zoë håller en mycket hög frekvens, vilket underlättar för deltagarna att nå upp till önskade sfärer för kommunikation.

 

Kursen passar både för nybörjare och för dig som har kommit långt i din mediala utveckling.

 

Välkommen att utveckla dina mediala förmågor!

 

Bokning av kursen, se nedan.

 

 

Fysiska Kurser och Föreläsningar – Boka dig här

 

 Mediala verktyg

 

Clear Connecting Crystal är programmerade med en klar och stark ljusstråle för att underlätta en tydlig kontakt med högre sfärer, som t ex med din andliga guide, änglar, mästare, andra civilisationer etc. Du håller i kristallen i handen och din kanal uppåt förstärks.

Lotta Stuzenbecker, Stockholm

”Zoë guidar dig igenom kursen på ett lekfullt och naturligt sätt. Hon avdramatiserar kontakten med våra olika dimensioner och får dig att känna dig trygg i din egen utveckling. Jag kan varmt rekommendera kursen i Medial utveckling till den som vill få vägledning på sin resa.”

Lotta Stuzenbecker, Stockholm

Annika

”Jag vill börja med att tacka för den härliga mediala kursen som jag fick vara en del på det vackra Öland.
Det är som sägs att Zoë kan hålla en hög energi som gör att vi andra också får ta del av, stämmer. Hon underlättar att nå längre och högre ut i Universum, underbart!

Annika, Dalarna

 

 

Anne

 

”Fantastiska energier och Zoë är en fantastiskt duktig, mysig och varm person.

Denna kurs var precis vad jag behövde just nu för att återupptäcka/väcka mina gåvor.”

Anne Olsson

 

Jessica

 

”Väldigt jordnära och lättförståeligt, och samtidigt enormt utvecklande och lärorikt. Många olika aspekter och hjälpmedel inom medialitet/andlighet förmedlas på ett lekfullt och inspirerande sätt. Kursen rekommenderas varmt!”

Jessica Mossberg, Stockholm

 

Emi

 

”Tack Zoë! Du är fantastisk! Man får tillräckligt med information, tid, kärlek och förståelse. Spännande med olika verktyg och metoder. Tack för att du svarar på alla frågor som dyker upp.”

Emi, Stockholm

 

Cia

 

”Zoë är alltid glad, lättsam, intelligent och rolig på sina kurser. Hennes förmåga att leda oss till högre sfärer är helt ”outstanding”. Med en följsamhet och ödmjukhet får hon oss att öppna upp och tro på oss själva. Allt genomfördes med guldkant. Denna kurs rekommenderas varmt.”

Christina ”Cia” Bergqvist, Stockholm

Inspireras av Zoë

Skriv upp dig på Zoë’s nyhetsbrev och få en gratis gåva.