Nyheten om att den internationella tribunalen, NATURAL AND COMMON LAW TRIBUNAL FOR PUBLIC HEALTH AND JUSTICE, bl a har dömt alla de nordiska statsministrarna till fängelse har både hyllats och hånats.

Under detta år av total polarisering, så är detta inget undantag.

I det tidigare blogginlägget hittar du den allmänna informationen om tribunalen, åtalen och domarna, som hittills har gått ut. Ta del av denna information för att förstå vad detta handlar om.

OBS! Varken jag, mina assistenter eller de som intervjuat domaren Michael Zazzio har möjlighet att svara på några frågor kring detta!

Jag ber dig därför att själv följa utvecklingen i kommande intervjuer och information som går ut kring detta i olika kanaler.

Jag har sett att det har väckts många frågor och funderingar kring detta, och jag vill här ge min bild av detta från ett Uppstignings- och energiperspektiv.

Jag vill därför reflektera både i bloggen och i videon nedan kring det som verkar ha väckts hos många.

Här är några frågor och påståenden som jag har sett lite här och var, och som jag ger mina svar på, utifrån mitt perspektiv.

Om nu detta stämmer, varför hör vi ingenting om det i vanlig media?

Media styrs fortfarande av den mörka Cabalen, dvs av samma personer som ligger bakom allt det som de åtalade har dömts för. Av den anledningen är detta inget som media vill gå ut med, då de anger sig själva.

I skrivande stund har mig veterligen inte media fått något pressmeddelande om detta. Domen är ännu ej offentliggjord.

Det skulle inte förvåna mig om media snart påbörjar en smutskastnings- och förlöjligande kampanj kring tribunalen… det är så media jobbar. Alla obekväma sanningar som kan leda till deras eget fall, tystas ner, förlöjligas och förvrängs.

Varför är de inte fängslade redan?

Tribunalen arbetar just nu på att kunna verkställa domarna. Det är en process, speciellt då de inte gått den vanliga rättsliga vägen.

Viss information kan de heller, av naturliga skäl, inte gå ut med.

Vilka ska verkställa dessa domar?

Tribunalen diskuterar just nu möjligheter för att kunna verkställa domarna, med hjälp av olika samarbetspartners inom internationell polis och militär. Det finns självfallet många inom dessa kårer som sett igenom denna fruktansvärda korruption och vill hjälpa till att få dessa människor fängslade.

Så, ja, det är fullt möjligt. Mycket pågår bakom kulisserna just nu.

Tribunalen har ingen rättslig tyngd för att kunna verkställa dessa domar.

Vi lever i en tid då ALLA system ska falla! Det gäller även det rättsliga systemet. Det rättsliga systemet som vi har haft fram till nu, är genomsyrat av korruption. Frimurarna håller ständigt varandra om ryggen och det är därför inte möjligt att döma förövarna inom dessa grupper, då de själva tillhör de samma.

Vi kan av den anledningen inte få upprättelse och skapa något nytt inom det vanliga systemet. Det är därför som folket reser sig nu och kliver långt utanför boxen för att ta ner denna djupt kriminella Cabal, som styrt oss alltför länge.

Det är här som Folktribunalen kommer in och ger oss helt andra möjligheter. Genom att använda den sk Romstadgan och agera helt inom lagens gränser, har tribunalen möjlighet att döma dessa förbrytare för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Om denna tribunal inte hade någon tyngd eller makt överhuvudtaget, så hade inte en av domarna (i New York) blivit mördad precis innan rättegången, en annan domare vars barn dog mycket mystiskt vid ett sjukhusbesök för en mindre åkomma, en tredje domare varit utsatt för sk energivapen och en fjärde domare valt att hoppa av, troligtvis pga hot.

Denna tribunal HAR MAKT ATT FÖRÄNDRA!

Folket reser sig och tillsammans skapar vi en förändring!

Det går aldrig.

Det är superviktigt att hålla en positiv energi kring detta hela tiden! Om du går in i negativitet, att detta inte är möjligt, att vi inte har något att säga till om, så är det det som du också skapar.

Det är helt avgörande i detta läge att släppa offermentalitet och rädslor, och istället luta sig emot en stark tilltro att Cabalen nu tas ner – oavsett hur och av vem eller vilka! Kanske av denna tribunal, kanske på något annat sätt…

Allt som sker i positiv riktning är viktigt. Så se till att hylla, lyfta och höja upp det till en energinivå av exhaltering.

Tribunalens åtal och domar är en viktig pusselbit, även om det kanske inte är hela lösningen. Vi har inte hela bilden klar för oss just nu.

Vi behöver tona in oss på, hålla energin av och leva det nya nu. Du kan inte skapa nytt genom att vara kvar i det gamla. Då återskapar du bara det igen och igen.

Det är viktigt att gå in i total övertygelse om att detta kommer att lösa sig, även om du inte vet exakt hur. Övertygelsens kraft är enorm!!

Mitt heta tips här är att leva, vara och utstråla exhalteringsenergi hela tiden!

Fira den nya tiden redan nu, så är det den du skapar!

Så inget neggo – please!

Det är flera juridiska grupper, även tribunaler som jobbar för samma sak – att ta ner Cabalen.

Vi kommer att lyckas ta ner den mörka Cabalen och det är även viktigt att det sker vid exakt rätt tidpunkt. Divine timing. Så ha tålamod!

Alla dominobrickor behöver vara på plats innan vi kan putta den första…

Om vi tittar på vad vi är inne i för period, evolutionärt sett, så är vi här för att ta tillbaka vår fulla kraft.

Från att ha levt i separation från oss själva och från kraften/”Gud” under tusentals år, så återkopplas vi nu till den stora kraften i oss själva. Vi är i en period av self empowerment.

Var och en på denna jord står också inför ett val – kärlek eller rädsla. Det är det som detta egentligen handlar om. För ditt inre är en spegling av det yttre.

Det är egentligen ingen eller inget som ska komma och rädda dig från mörkret! Du räddar dig själv, genom att kliva in i ljuset.

Varför är Trump med på listan?

Alla de som har gått ut med att de ska ta fram ett vaccin som ska distribueras till folket, står med på listan.

Jag har den uppfattningen att Trump menat något annat än de vanliga vaccin som det pratas om, och kan därmed strykas från listan.

Det är säkerligen inte heller dags att det avslöjas att Trump jobbar med att ta ner den mörka Cabalen. Så, alla ledare som promotat ett vaccin, behandlas lika i åtalet. Trump har under många år pratat mycket negativt om vacciner och deras förödande konsekvenser.

Är vaccin, 5G etc stoppat nu? Det verkar inte så, då utrullningen ser ut att vara i full gång.

Då verkställandet inte har skett ännu, är det jätteviktigt att vi hela tiden fortsätter att säga ett klart och tydligt NEJ, informera våra medmänniskor och göra de protester som vi anser vara lämpliga. Vi behöver fortfarande pusha på i alla kanaler och stå upp för Sanning, Frihet och våra mänskliga rättigheter.

Det är inte läge att luta sig tillbaka!

Allt har gått väldigt snabbt vad jag har förstått det som, för tribunalen. Detta pga att vaccinet nu börjat distribueras i vissa länder. Tribunalen har varit tvungen att påskynda åtal och domar.

Det händer mycket nu, det går fort, och livet hittar helt nya positiva vägar för Ljusets upprättelse i den nya tiden.

I kärlek,

Zoë

0 kommentarer

Arkiv

Om Zoë

Zoë, känd från TV-succén “Livet på andra sidan”, är en av Sveriges mest aktiva spirituella ledare just nu. Hon har tagit fram unika koncept som Be an Attractive Magnet™ och Nordic Light Healing™, och leder framgångsrikt andra människor i att hitta sin inre kraft för att kunna stråla fullt ut. Allt Zoë gör utgår ifrån hjärtat och det är hennes starka och ljusa utstrålning som gör henne unik att uppleva.