The Golden Frequency

 

The Golden Frequency är 5-dimensionellt Kristusljus och innehåller en stor mängd nya koder som ska in i vårat DNA under Uppstigningsprocessen.

The Golden Frequency använder sig av det Gyllene Nätverket som etablerades vid aktiveringen av Atlantiskoderna. Se DNA aktiveringar för mera information om Atlantiskoderna.

The Golden Frequency finns inprogrammerad i kristaller och kristallsmycken, se Kristaller i Webshopen.

Zoë delar även med sig av denna energi via videos, inspelningar och offentliga workshops.

Uppdateringar sker kontinuerligt.

Uppgradering av ditt DNA

Genom att ta del av The Golden Frequency energin sker en ”aktivering” av DNAt, eller snarare en uppgradering av DNAt.

Vid senaste fallet av Atlantis, var det inte bara så att största delen av vårat DNA släcktes, utan det var mycket av DNAt som klipptes ur. The Golden Frequency plockar framförallt ihop dessa förlorade delar av DNAt och placerar dem i rätt ordning, och den aktiverar även till viss del släckta delar av DNAt.

Vi har i dagsläget tillgång till vissa av koderna i The Golden Frequency och fler och fler kommer att bli tillgängliga för oss efterhand, då vi är redo för det.

De programmerade kristallerna fungerar här som mottagare för koderna i The Golden Frequency och uppgraderas automatiskt vartefter fler koder blir tillgängliga för oss. Processen är även individanpassad, så att påslaget inte blir alltför stort. Zoë har även märkt att den del av The Golden Frequency som hon programmerar in i kristallerna är lite olika, kristallerna blir därför även de individanpassade.

The Golden Frequency är en mycket stark energi och det är inte alla som är redo att ta emot den. De programmerade kristallerna skall därför användas med måtta!

Som vanligt är det så att det inte är alla som behöver eller ska ha just denna energi för sin Uppstigningsprocess. Viär alla olika med skilda behov. Känn in i dig vad som känns rätt för dig.

Förklaring av hur The Golden Frequency ändrar ditt DNA

Kortfattat består ”The Golden Frequency” av väldigt många energipaket som vart och ett innehåller många koder för det nya DNAt, dvs nya DNA-strängar. Dessa energipaket sätter sig på DNAt och aktiveras vid angiven signal. Vårat DNA idag har redan sk dockningsstationer, där dessa energipaket dockas in. Så, när du tar del av The Golden Frequency är det vissa av dessa energipaket med koder som dockas in direkt på DNAt, medans andra ligger latent tills dess att det är dags för indockning.

Vid aktivering exponeras koderna i energipaketen och fungerar då som en mall för nya delar av DNAt som ska inkorporeras i det gamla DNAt.

Här följer en kortfattad förklaring, med några enkla skisser, av hur koderna i The Golden Frequency ändrar DNAt.

Se även filmen längre ner.

DNAt innan.
Energipaket med koder dockas in i dockningsstationer på befintligt DNA.
En förstorad bild av energipaket med koder.
När energipaketet dockas in på DNAt är den först ihoppackad, dvs koderna är inte exponerade.
Vid aktivering exponeras koderna.
Våra kroppar förnyar sig hela tiden, genom att cellerna delar sig och ersätter således döda celler.
Innan cellerna delar sig, skapas även en kopia av DNAt inne i cellkärnan och det är här som den permanenta uppgraderingen av DNAt kan ske.

DNAt delar sig inför kopiering.

Det gamla och det nya DNAt.
De nya koderna exponeras.
(Eftersom det nya DNAt är ”starkare”, och är då således dominant, överlever de celler med det nya DNAt bättre än de celler med gammalt DNA.
Det nya DNAt fungerar som mall.
Nya delar av DNAt är inkorporerat.

I följande video berättar Zoë om The Golden Frequency och gör den första överföringen i mini-format.

 

Det är även nya sk baspar som kommer att föras in i DNAt. Det gamla DNAt har ju fyra olika baspar som kan kombineras – Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) och Tymin (T).

Dessa kommer nu att få nya kompisar.

Zoë antar också att koderna i The Golden Frequency kan föras in i DNAt på andra sätt än ovan. Detta är en oerhört sofistikerad och avancerad process, och detta är bara lite skrap på ytan.

 

LÄS MER...

När Zoë har tonat in på The Golden Frequency, så är det en väldigt hög energi/frekvens och alla koderna bildar en lång text. Zoë ser att energin förvaras i en sorts ”behållare” och bredvid den finns en bok där det står om The Golden Frequency i textform. En berättelse om hur DNAt ska plockas ihop. Både energin och denna heliga text förvaras under sträng bevakning i en högre ”sfär”.

Koderna i texten bildar som ett utomjordiskt språk och efter ett tag kunde Zoë läsa högt vad det stod. Det utomjordiska språket är egentligen en blandning av flera utomjordiska språk och även ”icke-språken”, dvs energispråk. Dessa språk ligger till grund för våra språk på jorden idag. Blandningen av språken från olika utomjordiska civilisationer betyder att det är många inblandade och också att vi nu ska komma samman i denna tid. Det är en förening mellan de olika civilisationerna, t ex Plejaderna, Orion, Sirius, Arcturius etc. Det har tidigare skett en splittring, men nu kommer vi samman. Alla är inblandade. Allt är en enhet.

Texten är alltså som en manual, och radar egentligen bara upp ordningen på koderna och var, när och hur de ska aktiveras. Lite som ett instruktionsblad från IKEA med figurer och siffror. Fast aningens mera komplicerat än BILLYs bokhylla.

Zoë delar med sig av The Golden Frequency både genom programmerade kristaller och även via videos, inspelningar och offentliga workshops. Uppdateringar sker kontinuerligt.

Frågor och svar

 

Hur hänger The Golden Frequency ihop med Atlantiskoderna?

The Golden Frequency är en ”separat” aktiveringsenergi av DNAt, men den använder sig av Det Gyllene Nätverket som etableras vid aktiveringen av Atlantiskoderna, för sin framfart.

Jag rekommenderar dig att genomgå aktiveringen av Atlantiskoderna, vilket du kan göra flera gånger, och att sedan ta del av The Golden Frequency.

Du kan ta del av Atlantiskoderna via donation här.

Kan den inprogrammerade energin, dvs en del av The Golden Frequency, försvinna ur kristallen?

Nej, energin stannar kvar i kristallen. Den är programmerad som en virvel som går runt runt, och i en sk förankrad öppen mapp.

Kan jag låta någon annan hålla i eller bära kristallen?

Jag rekommenderar dig att du inte låter någon annan hålla i din programmerade kristall. Den är individuellt programmerad just för dig.

Om du redan låtit någon annan hålla i den, rengör den ordentligt tex under rinnande kallt vatten.

Kan eller ska jag rena den programmerade kristallen?

Ja, det är viktigt att du rengör din kristall, eftersom bergskristall tar upp energi från omgivningen vilket kan påverka dig. Rena den t ex genom att låta den ligga i frysen i 24 tim alt under rinnande vatten. Var dock försiktig med att utsätta kristallsmycket för för mycket vatten pga att klistret kan påverkas.

Hur länge kan eller ska jag använda kristallen?

Jag rekommenderar att du börjar lite försiktigt, ca 15 -30 min, och att du sedan trappar upp så att du kan ha på dig kristallen hela tiden. Blir du alltför yr, illamående, får hjärtklappning etc rekommenderar jag dig att lägga kristallen åt sidan.

Ta det försiktigt, det är mycket stark energi!

Hur kan den programmerade kristallen och The Golden Frequency hjälpa mig?

Energin stödjer dig i din uppstigning på många sätt. Du uppgraderar som sagt ditt DNA, som syftar till att i slutänden återgå till fullt medvetande.

Den höga energin stödjer dig i att transformera ditt ”mörker”, t ex din karma eller dina skuggsidor. Vi ska ju bli helt fria från gammal karma. Energin stödjer dig i att rena dig, helt enkelt.

Få Zoë's Hjärtmeditation GRATIS!

Anmäl dig till nyhetsbrevet och hitta din gåva i din inkorg. Du kan avregistrera dig när du vill!