facebook

Del 4 – Ökad känslighet, kost, rening och inre kraft

200kr

 

 

Del 4

Vi går vidare och arbetar med vår aktiverade Tallkottkörtel, som skedde under del 3.Vi pratar om den ökade känsligheten och hur vi kan "skydda oss". Zoë delar även viktig information om hur kosten i 3D skadar DNAt och ljuskroppen och därmed hindrar oss i Uppstigninen Vi lär oss att skapa vår ljuspelare, att rena oss, både genom kosten och energimässigt. Zoë tipsar även om bra kristaller i uppstigningen.

 

Innehåll:

- Återkoppling till förra föreläsningen

- Hantera den ökade känsligheten

- Kosten och detox

- Sockers påverkan på ljuskroppen, de 12 DNA-strängarna etc.

- Energimässig rening

- Ljuspelaren - det inre beskyddet

- Kristaller i Uppstigningen

 

Övningar:

- Hjärtmeditationen "Det inre hjärtats heliga rum" (utvidgad)

- Skapa din ljuspelare

- Ljuskedjan

 

Videon skickas till dig via mail. Kika i din skräppost, den kan ha hamnat där.

Del 4 – Ökad känslighet, kost, rening och inre kraft

Vi går vidare och arbetar med vår aktiverade Tallkottkörtel, som skedde under del 3.Vi pratar om den ökade känsligheten och hur vi kan “skydda oss”. Zoë delar även viktig information om hur kosten i 3D skadar DNAt och ljuskroppen och därmed hindrar oss i Uppstigninen Vi lär oss att skapa vår ljuspelare, att rena oss, både genom kosten och energimässigt. Zoë tipsar även om bra kristaller i uppstigningen.

 

Innehåll:

– Återkoppling till förra föreläsningen

– Hantera den ökade känsligheten

– Kosten och detox

– Sockers påverkan på ljuskroppen, de 12 DNA-strängarna etc.

– Energimässig rening

– Ljuspelaren – det inre beskyddet

– Kristaller i Uppstigningen

 

Övningar:

– Hjärtmeditationen “Det inre hjärtats heliga rum” (utvidgad)

– Skapa din ljuspelare

– Ljuskedjan

 

Videon skickas till dig via mail. Kika i din skräppost, den kan hamna där.