facebook

Workshop 3 – Be an Attractive Magnet – Allmän magnetisering (online video)

150kr

 

Magiska energitekniker förstärker lagen om attraktion.

 

Här får du ta del av flera olika energitekniker för att kunna förstärka ditt manifesterande, samt öppna upp nya energikanaler m h a de höga frekvenserna i manifesteringsportalerna som t ex 11-11-11 portalen.

Övningarna "Öppna nya energikanaler mha de nya manifesterings-portalerna" och "Supportande energi från Universum" ingår.

 

Inspelad workshop den 11 april 2012.

Observera att ljud- och bildkvalitén inte är som en vanlig spelfilm.

 

Längd: 1 tim 36 min

 

© &℗ Zoëland 2012

Kamera och klippning: Thomas Hultgren, Basstone Music

Här får du ta del av flera olika energitekniker för att kunna förstärka ditt manifesterande, samt öppna upp nya energikanaler m h a de höga frekvenserna i manifesteringsportalerna som t ex 11-11-11 portalen.

Övningar som ingår:

“Öppna nya energikanaler mha de nya manifesterings-portalerna”

“Supportande energi från Universum”

Total längd: 1 tim 36 min

 

Inspelad workshop den 11 april 2012.

Observera att ljud- och bildkvalitén inte är som en vanlig spelfilm.

© &℗ Zoëland 2012

Kamera och klippning: Thomas Hultgren, Basstone Music