facebook

Det startade med en kamp för rättigheter och jämlikhet. Kvinnorna valde att med bestämdhet säga Nej till orättvisor och förtryck. Feminismens kamp har varit oerhört viktig och visst är det viktigt att höja våra röster även idag. Det är mycket som är i obalans mellan könen och det bottnar till största delen i en oförståelse av de båda energierna – den maskulina och den feminina energin. Vi har alla dessa energier i oss, mer eller mindre aktiva. Båda aspekterna har sin plats – det feminina hållandet som inrymmer Allt och det maskulina som ger skapelsen dess riktning genom att välja från alla möjligheter i det feminina. Båda energier är lika viktiga, och att skapa en balans mellan dessa två är helt avgörande för en sund och hållbar planet.

Nu är det hög tid att gå bortom historien och skapa förening och försoning mellan det maskulina och det feminina, inuti oss själva och i kollektivet.

Vid separationen på Atlantis för tusentals år sedan skapades en kollektiv överenskommelse om det maskulina övertaget. Vi separerades från det Gudomliga och från varandra. Egot skapades och patriarkatet infördes.

Lyssna på PowerPodden och avsnittet Den feminina kraften”, där Zoë reflekterar kring den internationella kvinnodagen ur ett andligt perspektiv. Vi pratar om hur obalansen mellan det maskulina och feminina uppstod för tusentals år sedan på Atlantis och hur vi kan återställa balansen genom ett kollektivt ansvar.

Med Kärlek och Kraft till det Feminina i Allt och Alla,

Zoë

Arkiv