Jag är djupt imponerad och i full respekt över det enorma mod som denna själ, inkarnerad som Mr Trump, innehar. Han har tagit på sig rollen att bära och synliggöra det kollektiva hatet, baserat på rädslor, som finns bland många (alla?) människor. Han har valt att bli smutskastad av en hel värld för att visa det mörka i oss alla.

 

Och han gör det med bravur!

 

Varje människa står alltid, varje dag, inför ett val, viktigare än ett Presidentval…att i varje stund välja mellan rädsla eller kärlek.

 

Att sätta denna själ som “ledare” för ett helt land som i mångt och mycket till synes “styr” världen ger bara det medvetna folket, gräsrotsrörelsen, en enorm kraft att skapa något helt nytt, eftersom “ledaren” är så långt ifrån det de vill uppleva i sina liv. Många vedträn läggs nu på den inre elden att vilja driva igenom en förändring. Det är nu som det är dags att kliva in i sin egen inre kraft och inse att det inte är regeringen som styr den lilla människan.

 

VI SKAPAR OCH STYR VÅRA LIV!!! KLIV IN I KRAFTEN!!!

 

Mr Trump bidrar även ytterligare till att synliggöra vilka personer det är som egentligen styr landet/världen, “ovanför” presidenten.

De ledare som står i fronten för en positiv förändring som t ex Michelle Obama, Bernie Sanders är friare att agera från en position utanför Vita huset, utan det järngrepp av det egentliga styret.

 

Detta är början av en enorm förändring, på en djup nivå. Så tack du modiga Trump-själ som valt att bära hundhuvud! 

 

Spänn fast säkerhetsbältena – nu åker vi! ?

 

Massa kärlek

Zoë