facebook
Bron till det nya

Bron till det nya

Känner du lugnet? Kan du känna lugnet inuti dig? Känner du den djupa inre friden i kroppen? Kan du vila i känslan av att du är hållen i ditt liv, oavsett vad som händer? Kan du känna den avslappnade vilan där du är totalt hållen av Alltet? Vi är infödda i upplevelsen...