facebook
Bron till det nya

Bron till det nya

Känner du lugnet? Kan du känna lugnet inuti dig? Känner du den djupa inre friden i kroppen? Kan du vila i känslan av att du är hållen i ditt liv, oavsett vad som händer? Kan du känna den avslappnade vilan där du är totalt hållen av Alltet? Vi är infödda i upplevelsen...
VIKTIGT Meddelande!

VIKTIGT Meddelande!

Det är enormt spännande tider som vi lever i. Den Stora Ljusa Planen rullas ut i detta NU! Bakom kulisserna för Coronaviruset. Den mörka sidan har kontrollerat massorna alltför länge, vilket har bidragit till hur världen ser ut idag med krig, miljöförstöring, sjukdom,...
Frukost med Jesus

Frukost med Jesus

Hållen i Kärlekscirkeln I tider av djup kris kommer han på besök – Jesus. Visst brukar jag snick snacka med honom annars också. Jag har många gånger bett Jesus om råd och vägledning i olika situationer i livet. Speciellt hur jag ska kombinera ett andligt liv med det...