facebook
Hjälp våra medsystrar och bröder

Hjälp våra medsystrar och bröder

Skyhöga strålningsvärden har uppmätts i Kista i Stockholm! Mätaren gick i overload. Människor i området har varit tvungna att lämna sina hem. Strålskyddsstiftelsen har gått in och betalat boende till dessa personer. En av personerna bor i lägenheten under alla...
Corona – den första krystvärken

Corona – den första krystvärken

Den sista fasen för förlösandet av Moder jord har nu inletts. Pånyttfödelsen står på Ljusets agenda och äntligen har den första riktiga krystvärken kommit. Som vi har väntat! Tack Corona! Agendan för den mörka sidan har trappats upp enormt, både med 5G och nu Corona....
5G rullas ut i Sverige med start 2019/2020

5G rullas ut i Sverige med start 2019/2020

5G är tänkt att rullas ut i Sverige med start 2019/2020, med Umeå som ”test-stad”. Trots alla allvarliga varningar med ett enormt stöd inom forskningen och trots att det strider mot svensk lag. Trots att hundratals läkare, vetenskapsmän och forskare varnar WHO, FN och...
5G strider mot lagen

5G strider mot lagen

Införandet av 5G strider mot Europakonventionen och andra Internationella konventioner om mänskliga rättigheter! Att göra storskaliga 5G-experiment i miljöer, där en icke medveten befolkning påtvingat och utan godkännande utsätts för cancerklassad och hälsoskadlig...
Forskning om mobilstrålning – allvarliga skador

Forskning om mobilstrålning – allvarliga skador

Det finns mycket forskning i ämnet, cirka 20 000 publicerade vetenskapliga artiklar i PubMed, varav cirka 65 % påvisade allvarliga skador på allt levande av redan befintlig strålning, upp till 4G. Det är framförallt cellernas Voltage-Gated Calcium Channels (VGCCs),...
Vad är 5G?

Vad är 5G?

Skyhög strålning, militärvapen och övervakning 5G – strålning och teknik5G tekniken skiljer sig avsevärt från tidigare generationer (4G/3G/2G/1G). 4G opererar i frekvensbandet ca 2.4-5 GHz. 5G kommer att innebära en avsevärd höjning till att operera i frekvensbandet...
Atlantis fall och 5G

Atlantis fall och 5G

Jag minns det som igår. Jag minns hur jag sprang runt till alla ledare och högt uppsatta i samhället. Jag förstod att vi höll på att begå ett stort misstag om vi valde ”fel” väg. Denna ljuvliga civilisation för 13-14 000 år sedan, där vi levde i harmoni med varandra...